top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pasaules kausā novusā II posmā dubultspēlēs izcīna 1.vietu
 

     18. un 19.martā Polijā norisinājās starptautiskās sacensības - Pasaules kausā novusā II posms. Sacensībās piedalījās spēlētāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Baltkrievijas, Krievijas un Polijas.
        Uz starptautiskajām sacensībām no Durbes devās 6 spēlētāji: Arturs Kuzmins, Zigurds Liparts, Viktors Kuzmins, Jānis Upītis, Agris Pulkstenis, Kaspars Venšavs. Spēlētāji piedalījās gan individuāli gan novusa dubultspēlēs.
Individuālajās sacensībās piedalījās 54 spēlētāji un augstāko vietu – 7.vietu no durbeniekiem izcīnīja Arturs Kuzmins.
Novusa dubultspēlēs piedalījās 27 pāri un katram pārim pēc Šveices sistēmas bija jāizspēlē septiņi seti.
     
   Veiksmīga spēle padevās dubultspēļu pārim Arturam Kuzminam un Zigurdam Lipartam un rezultātā pēc septiņiem setiem tika izcīnīta 1.vieta.

Viktors Kuzmins un Jānis Upītis ierindojās 20.vietā, bet Agris Pulkstenis un Kaspars Venšavs savukārt 25.vietā.

 

Apsveicam spēlētājus ar veiksmīgu debiju Pasaules kausā novusā!Latvijas jaunatnes  čempionātā loku šaušanā izcīna medaļas


     2017. gada 19. martā Grobiņā norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāts telpās loka šaušanā. Ko rīkoja Latvijas Loka šaušanas Federācija.
Sacensībās tika pieteikti 90 jaunieši no 14 Latvijas loka šāvēju federācijas klubiem, pārrunu rezultātā tika dota iespēja startēt arī Durbes kluba ‘’Lindales uguns’’ sportistiem.


Durbi pārstāvēja 6 sportisti, no kuriem 4 pārveda mājās medaļas.
Kintija Laima Trinkūna 1. vieta un Latvijas čempiones tituls.
Mārtiņš Blūms 2. vieta
Madara Spāģe 3. vieta
Arturs Bublauskis 3. vieta
Esmeralda Gaule 4. vieta
Evelīna Siliņa 5. vieta

 
 


Iesaisties projektā jauniešiem "PROTI un DARI"


  
   Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Lasīt... 
 Konkurss

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
Durbes novadā


    Konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Durbes novadā 2017.gadā” mērķis ir veicināt Durbes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Durbes novada pašvaldības līdzfinansējumu.


Mājputnu īpašniekiem jāievēro biodrošības pasākumi


    Ir noteikti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” nosaka, ka putnu gripas draudu visaktuālākajā periodā - no 2017. gada 2.marta līdz 2017. gada 31.maijam:
- visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un sugas jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
- ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
- ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.
      Noteikumi nosaka arī citus biodrošības pasākumus, kas īpašniekiem jāievēro jebkurā laika periodā, lai novērstu savu mājputnu saslimšanu un tālāku slimības izplatību. lasīt... 


 


Ata Kronvalda Durbes vidusskolas reorganizācija


    Pērnā gada novembrī Durbes novada dome saņēma Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistra departamenta vēstuli ar lūgumu izvērtēt Ata Kronvalda Durbes vidusskolas nosaukuma atbilstību izglītības pakāpei.
      Sākot no 2014./2015 mācību gada Ata Kronvalda Durbes vidusskolā izglītību apgūst tikai pamatskolas klases.
     Ata Kronvalda Durbes vidusskolas vecāku padome 2016.gada 7.decembrī izskatīja šo departamenta lūgumu un nolēma atbalstīt Ata Kronvalda Durbes vidusskolas statusa maiņu uz Ata Kronvalda Durbes pamatskolu.
     Ņemot vērā Izglītības likumu un skolas vecāku padomes lēmumu Durbes novada dome nolēma reorganizēt Ata Kronvalda Durbes vidusskolu par pamatskolu.
      Durbes novada domes lēmums par vidusskolas reorganizāciju ir saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā.
        Ata Kronvalda Durbes vidusskola tiks reorganizēta par Ata Kronvalda Durbes pamatskolu no 2017.gada 1.septembra un skolēniem būs iespēja apgūt izglītību no 1. līdz 9. klasei. 

 Sajūtu taka Pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" bērniem


     P.i.i. "Ābolītis" bērnu vecāki kopā ar iestādes darbiniekiem vēlas izveidot "Sajūtu taku" ar dažādiem dabas materiāliem bērnudārza rotaļu laukuma teritorijā. Vecāki pieteikuši savu ideju projektu konkursam "Maksimālisti".
     Lai iegūtu finansējumu projekta realizācijai ir jāsavāc pēc iespējas vairāk balsu. 
     Ar savu balsojumu varat atbalstīt sajūtu takas tapšanu!

 


Durbes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās

Pieteikšanās termiņš 2017.gada 1.marts – 2017.gada 31.marts.


 lasīt

  pieteikuma veidlapa

 
Jauniešu biznesa projektu konkurss "Radām novadam"


     
     Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību vienā no labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā. Līdz 31.martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā "Radām novadam". Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Lasīt...
 


Iespēja piedalīties fotokonkursā "Durbes novads - iespēju zeme"


    Aicinām uzņemt kvalitatīvas fotogrāfijas, kas atspoguļo Durbes novada būtību. Tām jāraksturo un pozitīvi jāatspoguļo Durbes novads – tā    attīstība, saimnieciskā darbība, pilsētvide, novada ceļi, daba, parki, tradīcijas, iedzīvotāji ikdienā un svētku reizēs, kultūrvēsturiskie un tūrisma  objekti, aktīvā atpūta un sports. Durbes novads visos gadalaikos. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām 2016. un 2017.gadā. Fotogrāfijas jāiesūta epastā    dome@durbe.lv.


Fotokonkursa nolikums.

 
Valsts amatpersonu deklarācijas par 2016.gadu jāiesniedz no 15.02 līdz 3.04

 
      Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā EDS no 2017. gada 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot. Lasīt... 

 


Konkurss jauniešiem - "Laižam uz Prāgu mācīties" 


    Aģentūra Education Centre Durbe, kas piedāvā mācības un studijas ārzemēs bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, sadarbībā ar valodu un sporta nometni MSM Academy aicina jauniešus vecumā no 14 līdz 18 gadiem piedalīties 2017. gada aizraujošākajā konkursā un cīnīties par vienreizīgu galveno balvu – bezmaksas braucienu uz 2 nedēļu angļu valodas nometni Čehijā, Prāgā!
       Konkurss norisināsies trijās kārtās no 2017. gada 30. janvāra līdz 4. aprīlim. Lasīt vairāk... 


 

 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu  

 


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

 

Informācija par projektu iesniegumu pieņemšanu [Rīcība M1/R1 un M3/R1] 

Informācija par projektu iesniegumu pieņemšanu [Rīcība M2/R1 un M3/R2]

 Latvijas sporta veterānu-senioru Pašvaldību 54. Sporta spēles 2017.gadā

 

           Aicinām Durbes novada sporta veterānus saglabāt saikni ar sev iemīļoto sporta veidu un piedalīties 54. Veterānu sporta spēlēs un pārstāvēt Durbes novada pašvaldību. Sporta spēlēs var piedalīties gan komandas gan individuālie sportisti.
            Pieteikties uz veterānu sporta spēlēm var pie novada sporta organizātoriem: pie Ģ.Ansona pa tālr.:26387343, pie A.Gauļa pa tālr.:26593213.
         

Programma

Sporta spēļu nolikums 

► 50+ grupas Volejbola 1.posma rezultāti 
 


 

   
Publicēts SIA Durbes KS 2015.gada pārskats !

 


  


Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā 

īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

< Publicēts 04.02.2016 11:19>


  

 

 Par valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšanu


 

 

 


 


 

 

 

 
Sadraudzības pasākums bērnu kolektīviem

"Pavasara jampadracis" Lieģu kultūras namā 24.martā pulksten 16 ...
24-03-2017

Ģimeņu vakars

"Mums abiem viena sirds" Vacpils Saieta namā 24.martā pulksten 21 afiša...
24-03-2017

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību