top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 


Mātes dienai Latvijā - 99 gadi !


Latvijā šo dienu sāka svinēt 1922. gadā. Vēlāk to sāka dēvēt par Ģimenes
dienu, jo ģimene sākas no mātes.

 


Lai mums jauka un saulaina Mātes diena!
 
Durbes novada dome

 


Par 2021.gada meža ugunsnedrošo laika posmu   (lasīt...)
Pirmais tirdziņš noritēja veiksmīgi

 

   

  25.aprīlī durbenieki bija pirmie, kas ievadīja pavasara tirdziņu kustību novados. Paldies organizatorēm - Aivai Kasparovičai, Dairai Veilandei un Vitai Stepanovičai.
 
      Gaidīsim apmeklētājus 16.maijā Durbē plkst. 10 uz Stādu tirdziņu!
Tirgotājiem lūgums pieteikties pie A.Kasparovičas. Ievērosim valstī  noteiktos drošības pasākumus - nedrūzmēsimies, ievērosim 2 m distanci un vilksim maskas.
 
      Aizvadītais tirdziņš guva pozitīvu atsaucību ne tikai no apmeklētāju puses, bet arī par to interesējās plašsaziņas līdzekli, arī krievu saziņas portāls. Lūk, varat palūkot fotogalerijas:

 
 
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/durbes-novada/foto-durbe-priecajas-par-atkalredzesanos-pavasara-tirdzina-153012
 
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/ilgi-gaidita-satiksanas-gadatirgu-durbe-pulcejas-amatnieki-audzetaji-un-majrazotaji/
 
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/durbe-bolshaja-radost-ot-malenkoy-jarmarki-foto.a401968/ 


 
22.aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektam
(lasīt vairāk...)

 


 

5.jūnija pašvaldības domes  vēlēšanas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados.

 

 

      Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā .
      Zvani, ja Tev ir jautājumi par:
- balsošanas kārtību,
- balsošanu pa pastu no ārzemēm
- sava vēlēšanu apgabala noskaidrošanu
- reģistrēšanos balsošanai vēlēšanu apgabalā, kurā pieder īpašums,
- balsošanu atrašanās vietā,
- vēlēšanu iecirkņu adresi un darba laiku,
- drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai,
- citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

  


Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS
Par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās

 


 

< Publicēts 11.03.2021.  >

Pieņemts lēmums par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu

     Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un 2020.gada 13.otobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Lai uzsāktu minēto plānošanas dokumentu izstrādi, katras pašvaldības domei jāpieņem lēmums par šo dokumentu izstrādes uzsākšanu. Durbes novada dome 2021.gada 25.februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.33 “Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.

 

Lēmums Nr.33
 

Darba uzdevums Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam
un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādeiNodarbinātības valsts aģentūra uzsāk sezonas darbu akciju

(lasīt vairāk...)

  

Ieguldījums Tavā nākotnēDurbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  

  

Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā 2021.gada sezonā
 

 

      Ar Durbes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.29 apstiprināti Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iznomāšanas kārtību Durbes novadā, kas nosaka kārtību, kādā Durbes novada pašvaldība, pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, piešķir pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā.
      Durbes novada pašvaldība aicina Zvejniekus, kuri pretendē uz pašpatēriņa zvejas tiesību nomu, līdz 2021.gada 31.martam Durbes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai Durbes novada pašvaldības administrācijā iesniegt noteikta parauga iesniegumu.
 

Iesnieguma veidlapa
 
Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iznomāšanas kārtību Durbes novadā

 


 

 

Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa nomas maksas samaksas termiņš

 

       Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, Durbes novada dome ir pieņēmusi lēmumu pārcelt 2021.gada I ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu un I un II ceturkšņa nomas maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 15.maijam. Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada 15. maijam par 2021.gada nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas nesamaksātajiem maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.
      Pieņemtais lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Durbes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras nomā vai īrē nekustamo īpašumu no Durbes novada pašvaldības.
       Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pants nosaka, ka “pašvaldībām 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros”.
 

 


Izsūtīti zemes nomas rēķini

Durbes novada pašvaldība ir izsūtījusi zemes nomas rēķinus 2021.gada I un II ceturksnim.
Sakarā ar strukturālām izmaiņām pašvaldībās, kas notiks Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, no 01.07.2021. datuma nomas rēķinos jāparādās jaunās pašvaldības rekvizītiem un bankas kontiem.


 

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Nodokļa maksāšanas paziņojums 

Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 

Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads). 


 

 

Uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

ģerbonis

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 

 


Informācija par Durbes kapsētām

Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Lieldienas Durbes novadā

...
04-04-2021

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...)  
  VAKANCES

 


Aktuāli par COVID - 19
 


Prioritāro grupu vakcinācijas kārtība

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību