top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
Kurzemē sāk īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem
(ievietots 27.decembrī)

 
Veselības ministrija Kurzemes reģionā uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi un atbalstu ģimenēm nodrošinās īpaši izveidota speciālistu komanda.
Pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu” ilgs 12 mēnešus, un plānots, ka aprūpi un atbalstu šajā periodā saņems vismaz 150 pieauguši pacienti, kā arī viņu ģimenes. Liepājā un Dienvidkurzemes novadā šo palīdzību nodrošinās SIA “Magnum Social&Medical Care”. Visu pakalpojumu izmaksas tiks pilnībā segtas no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Pretendēt uz aprūpi var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu.
Speciālistu komanda: koordinators, ārsts, ārstu palīgs, fizioterapeits, psihologs, sociālais darbinieks, kapelāns, nodrošinās atbalstu paliatīvās aprūpes pacientam un viņa ģimenei visu diennakti, gan dodoties uz mājām, gan sniedzot attālinātas konsultācijas, gan nodrošinot pakalpojumus ambulatori. Pacientiem plānots sarūpēt arī tehniskos palīglīdzekļus.
Pilotprojekta mērķis ir sniegt visaptverošu aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli. Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss, koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.
 
Uzziņai
Pieteikties pa tel. 8882 (Kristiāns Dāvis),
e-pasts: kristians@msmc.lv.
 
Sagatavojusi:
Barbara Ālīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VM Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa
t.67876040; epasts: barbara.alite@vm.gov.lv 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienvidkurzemes avīze turpmāk visās pastkastēs !
(ievietots 1.decembrī)

 

Lai uzlabotu iespēju ikvienam Dienvidkurzemes novada iedzīvotājam saņemt drukāto informatīvo izdevumu “Dienvidkurzeme”, turpmāk to ar VAS “Latvijas pasts” starpniecību izplatīs katrā pastkastītē visā novadā.
Jau sākot ar novembra numuru “Latvijas pasta” pastnieki pašvaldības izdoto izdevumu ievieto katra Dienvidkurzemes novada iedzīvotāja pastkastē, kā arī nogādā juridisko personu adresēs.
Tā kā līdz šim katrā no bijušajiem novadiem informatīvā izdevuma izplatīšana notikusi atšķirīgi, lūdzam iedzīvotājus pievērst uzmanību savai pastkastei – vai tā pastniekam ir redzama un sasniedzama, vai tā ir labā tehniskajā stāvoklī, kā arī lūgums tiem iedzīvotājiem, kuriem līdz šim nav bijusi pastkastīte, to iegādāties un novietot pastniekam sasniedzamā vietā. Līgums ar “Latvijas pastu” paredz, ka izdevumam pastkastēs jānonāk trīs dienu laikā no iznākšanas dienas. Izdevums “Dienvidkurzeme” iznāk katra mēneša beigās. 
Ja novada avīze jūsu pastkastē nav nonākusi, lūgums par to informēt, zvanot pa tālruni 63490458; 29447641 vai rakstīt e-pastā: pasts@dkn.lv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Aizputē atvērts Covid-19 testēšanas punkts
 
No 10. novembra Aizputē, Katoļu ielā 1 (bijušajā Bērnu slimnīcas ēkā) darbojas “Centrālās laboratorijas” Covid – 19 testēšanas punkts.
 
Testēšanas punktā piedāvā:


 
Testēšanas punkta darba laiks darba dienās no 9.00 – 12.00 (pēc pieprasījuma darba laika izmaiņas).
Tuvākie pieejamie datumi testa veikšanai – 12., 16.,22.,23.,24. un 25. novembris.
 
Covid – 19 testam pieteikties pa tālruni 8330:

Testēšana tiek veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
 
Par testēšanas izmaksu izmaiņām skatīt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv-----------------------------------------------------------------------------------

 

 
Aicina darbā sociālos darbiniekus un sociālās palīdzības organizatorus!
(ievietots 3.novembrī)

Vairāk lasīt te:

http://www.durbe.lv/upload/files/vakances.docx


-----------------------------------------------------------------------------------


Brīvās nomas zemes mazdārziņiem Dienvidkurzemes novadā iekļautajā Durbes novada teritorijā: 
(ievietots 3.novembrī)

http://www.durbe.lv/upload/files/brivas_zemes_mazdarzinjiem.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Projekta “Meža dienas 2021” ietvaros Dienvidkurzemes novada teritorija papildināta ar vairāk nekā 100 jauniem koku un krūmu stādiem. (ievietots 2.novembrī)Vairāk lasīt šeit:http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3648:iestdts-vairk-nek-100-koku-un-krmu&catid=10:vispareji&Itemid=119


-----------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģijas 2014.-2020. gadam” īstenošanai:

(ievietots 2.novembrī)


http://www.durbe.lv/upload/files/Liepajas_rajona_partneriba.docx

-----------------------------------------------------------------------------------

 

JAUNS NOVADS – JAUNAS AKTIVITĀTES UN UZDEVUMI!
Piedalies izzinošā viktorīnā par Dienvidkurzemes novada tūrisma objektiem, kultūru, vēsturi, faktiem un interesantiem notikumiem. Vairāk lasīt:

 
 http://www.dienvidkurzeme.travel/jaunumi/params/post/3828562/1-turisma-viktorina

-----------------------------------------------------------------------------------Izdevuma "Dienvidkurzeme" oktobra numurs:

http://www.durbe.lv/upload/files/Dienvidkurzeme_oktobris.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------Dienvidkurzemes novada pārvaldes un vadītāji:
(ievietots 25.oktobrī)http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3640&Itemid=403

-----------------------------------------------------------------------------------


Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amata vietu:
(ievietots 25.oktobrī)


http://http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3535&Itemid=397


-----------------------------------------------------------------------------------


Brīvās nomas zemes mazdārziņiem Dienvidkurzemes novadā iekļautajā Durbes novada teritorijā:

http://www.durbe.lv/upload/files/brivas_zemes.pdf

(ievietots 12.oktobrī)

-----------------------------------------------------------------------------------


Izsludina kandidātu pieteikšanos darbam Apstādījumu pārraudzības komisijā
(publicēts 8.oktobrī)
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina kandidātu pieteikšanos darbam
Apstādījumu pārraudzības komisijā. Pieteikšanās līdz 2021. gada 15. oktobrim, iesniegumu iesniedzot personiski jebkurā Dienvidkurzemes novada pilsētu vai pagastu pārvaldē vai iesūtot e-pastā: pasts@dkn.lv.
Nolikums:

http://www.durbe.lv/upload/files/apstadijumi.docx
 

-----------------------------------------------------------------------------------


Ievēlēti jauni pašvaldības iestāžu vadītāji

Ceturtdien, 7.oktobrī notika Dienvidkurzemes novada domes ārkārtas sēde, kurā  deputāti nobalsoja par Sociālā dienesta vadītājas Elīnas Pirtnieces-Niķeles, Būvvaldes vadītāja Kaspara Dzeņa un Sporta pārvaldes vadītāja Anda Ādiņa iecelšanu amatā. Jaunie vadītāji darbu uzsāks 1. novembrī.
Vairāk par to lasiet:


http://www.priekulesnovads.lv/dienvidkurzemes-aktualitates/Ieveleti-jauni-pasvaldibas-iestazu-vaditaji

-----------------------------------------------------------------------------------


Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem.

(publicēts 5.oktobrī)

Vairāk informācijas skatīt šeit:

http://www.durbe.lv/upload/files/sludinajums__barintiesa.docx


Ar atklāta konkursa nolikumu "Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesu locekļu  amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursa nolikums" var iepazīties Dienvidkurzemes novadā apvienotās Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Dienvidkurzemes novads/Nolikumi.
 

-----------------------------------------------------------------------------------


Dienvidkurzemes novada domes sēdē, kas notika 30. septembrī Grobiņas pagasta Robežniekos, deputāti, aizklāti balsojot atsevišķi par katru pretendentu, ievēlēja pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājus. Vadoties no attiecīgās administratīvās teritorijas platības, kā arī citiem parametriem, daļai no pārvalžu vadītājiem uzticēta atbildība par vienu pilsētu vai pagastu, savukārt citos gadījumos izveidotas pārvalžu apvienības. Atgādināsim, ka Dienvidkurzemes novadu veido 31 administratīvā vienība – piecas pilsētas un 26 pagasti.
Dienvidkurzemes novada domes sēdē, kas notika 30. septembrī Grobiņas pagasta Robežniekos, deputāti, aizklāti balsojot atsevišķi par katru pretendentu, ievēlēja pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājus.
 

Vadoties no attiecīgās administratīvās teritorijas platības, kā arī citiem parametriem, daļai no pārvalžu vadītājiem uzticēta atbildība par vienu pilsētu vai pagastu, savukārt citos gadījumos izveidotas pārvalžu apvienības. Atgādināsim, ka Dienvidkurzemes novadu veido 31 administratīvā vienība – piecas pilsētas un 26 pagasti.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Aicinājums iesaistīties Dienvidkurzemes novada ģerboņa izveidē
(publicēts 29.septembrī)
 
Līdz ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā astoņi bijušie novadi (Aizputes, Durbes, Priekules, Nīcas, Vaiņodes, Pāvilostas, Grobiņas, Rucavas) veido jauno Dienvidkurzemes novadu, notiek jaunas mājaslapas, kā arī vizuālās identitātes un ģerboņa izstrāde, kurā aicinām iesaistīties ikvienu interesentu.
Pagaidām, kamēr Dienvidkurzemes novada mājaslapa vēl nav gatava, informācija tiek ievietota bijušo novadu mājaslapās. Visa novada iedzīvotājiem aktuālā informācija papildus tiek publicēta arī bijušā Grobiņas novada mājaslapā www.grobinasnovads.lv.
Lai būtu vieglāk atrast informāciju, vietnē dkn.lv izvēlieties sev vajadzīgā bijušā novada ģerboni – uzklikšķinot uz tā, nonāksiet attiecīgajā mājaslapā.
Ja vēlaties sekot līdzi novada aktualitātēm vietnē Facebook, meklējiet to bijušo novadu profilos, kā arī profilā @Dienvidkurzeme, kur koncentrēta visa svarīgākā informācija, tur piektdienās atradīsiet arī nedēļas nogales kultūras pasākumu apkopojumu.
Līdztekus jaunās mājaslapas izveidei notiek arī Dienvidkurzemes novada ģerboņa izstrāde. Novadā, kurā apvienojušies astoņi spēcīgi novadi ar dziļām vēstures saknēm, kultūras tradīcijām un citām vērtībām, šis darbs ir nopietns un vienlaikus radošs, tāpēc aicinām tajā iesaistīties ikvienu interesentu. Lūgums izteikt ierosinājumus par simbolu, kas vislabāk raksturotu mūsu novadu, tā vēsturi, tradīcijas, spēku un vērtības un būtu visas vietas un cilvēkus vienojošs. Uz ceļiem, kas ieved Dienvidkurzemes novadā, lielākajā novadā valstī, jau uzstādītas norādes zīmes. Tajās atstāta vieta jaunajam ģerbonim, ko ievietos tad, kad tas būs izveidots.
Tāpat aicinām dalīties radošās idejās par Dienvidkurzemes novada saukli, kas visprecīzāk raksturotu mūsu novadu.
Savus ierosinājumus līdz 25. oktobrim nododiet personiski pašvaldībā, sūtiet uz e-pastu kultura@grobinasnovads.lv vai pa pastu uz adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, LV-3430.
 

-----------------------------------------------------------------------------------


Brīvās nomas zemes mazdārziņiem, 
(publicēts 1.oktobrī)
skatīt šeit:

http://www.durbe.lv/upload/files/nomas_zemes.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

Piedalies Dienvidkurzemes novada fotokonkursā!
(publicēts 1.oktobrī) 


Pirmo reizi Dienvidkurzemes novadā tiek rīkots fotokonkurss “Skaistie skati”, kas aicina pievērst uzmanību dabas un arhitektūras skaistumam mūsu novadā.
Ikviens novada iedzīvotājs pēc savas radošās iniciatīvas var iesniegt oriģinālas fotogrāfijas ar interesantiem objektiem un dabas ainavām, kas tapušas visos gadalaikos mūsu novada teritorijā.
Konkursa nolikums:  https://ieej.lv/DKNfotokonkurss


-----------------------------------------------------------------------------------


Dienvidkurzemes novada informatīvie izdevumi "Dienvidkurzeme":

Nr.3 , septembra numurs :


http://www.durbe.lv/upload/files/Dienvidkurzeme_septembris(2).pdf


Nr.2, augusta numurs:


http://www.durbe.lv/upload/files/Dienvidkurzeme_julijs.pdf

Nr.1, jūlija numurs :

http://www.durbe.lv/upload/files/Dienvidkurzeme_juulijs.pdf

 


Šajā dienā nav neviena notikuma.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību