top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Aprīkojuma iegāde Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram

 

2013.gada septembra sākumā SIA „LDC Datortehnika”, saskaņā ar noslēgto līgumu Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram piegādāja X BOX KINECT 250Gb un televizoru.
Projekta kopējās izmaksas ir 1680,69 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 1250,10 Ls un 430,59 Ls pašvaldības budžeta finansējums.
Durbes novada dome 2013.gada 18.jūlijā saņēma apstiprinošu lēmumu Nr.02.6-11/13/2012 no Lauku atbalsta dienesta par atbalstu projekta Nr.13-02-LL09-L413202-000001 „Aprīkojuma iegāde Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram” realizācijai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties spēļu konsoli X BOX 360 KINECT 250 Gb ar 5 dažādām (dažādiem vecumiem un interesēm) funkciju attīstošām spēlēm bez pults, kas nodrošinātu iespēju attīstīt domāšanu, kustību koordināciju, ātrumu u.c. Konsoles darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai un spēļu attēlošanai tiks iegādāts arī televizors.
Projekts plānots īstenot līdz 2013.gada 30.oktobrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 1680,69 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 1250,10 Ls un 430,59 Ls pašvaldības budžeta finansējums.

UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību