top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Durbē atklāta piemiņas plāksne Zigfrīdam Annai Meierovicam


5.februārī Durbē notika piemiņas pasākums, kas tika veltīts Latvijas pirmajam ārlietu ministram Zigfrīdam Annai Meierovicam.
Šogad aprit 130 gadi kopš Durbē dzimis ievērojamais Latvijas valsts vīrs.


Z.A.Meierovica piemiņas pasākumā un plāksnes atklāšanā piedalījās
Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs,
Saeimas deputāts Edgars Putra un
Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs.

Pasākuma dalību kuplināja rakstnieks Jānis Ūdris.

fotogalerija

fotogalerija (no portāla Rekurzeme)

 Kurzemes plānošanas reģions sveic kuplās ģimenes

 

    

  Durbes novadā dzīvojošai Baltrakovu ģimenei tika pasniegts Kurzemes plānošanas reģiona Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, kopjot ģimeniskās vērtības un audzinot krietnu, gudru un sabiedriski aktīvu jauno paaudzi. Bez pateicības raksta ģimene saņēma arī dāvanu grozu ar dažādiem gardumiem.
           Baltrakovu ģimene saņēma šo pateicību, jo pērnā gada nogalē viņi tika nominēti, kā kupla un sabiedriski aktīva    ģimene no Durbes novada, kas varētu doties pie Latvijas valsts prezidenta uz egles iedegšanas pasākumu. Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā piedalījās kopumā 20 kuplākās un aktīvākās ģimenes no visas Latvijas, tai skaitā, četras no Kurzemes plānošanas reģiona. No mūsu reģiona tika pieteiktas 18 ģimenes. Šajā reizē Durbes novada izvirzītā ģimene netika izraudzīta šim notikumam, bet noteikti ir pelnījusi atzinību par ģimenes vērtību kopšanu. Baltrakovu ģimenē aug četras meitiņas, kuras labi mācās, apmeklē dažādus pulciņus un aktīvi iesaistās ārpusstundu aktivitātēs.

Lasīt... 

 Pasniegti Durbes novada domes apbalvojumi


fotogalerija

18.novembrī Durbes kultūras namā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas Republikas 98. gadadienai. Pasākuma laikā tika sumināti novada aktīvie un darbīgie cilvēki.
Šogad Durbes novada dome pasniedza trīs augstākos apbalvojumus - "Gada cilvēks".


"Gada cilvēks" sportā
Silvija Penkule un 
Māris Penkulis
"Gada cilvēks" lauksaimniecībā
Sandris Bēča


Durbes novada domes Atzinības rakstus pasniedza:


Mārtiņam Flaksim – Par dalību Latvijas IV Olimpiādē un sasniegtajiem rezultātiem sportā;
Jānim Lagzdiņam – Par dalību Latvijas IV Olimpiādē un sasniegtajiem rezultātiem sportā;
Dainim Žuburam – Par izciliem panākumiem sportā un novada vārda popularizēšanā;
Intai Āboliņai – Par aktīvu VPDK “Re, kā!” vadīšanu un dalību dažādos pasākumos;
Dzintrai Cālei – Par ieguldīto darbu Durbes novada kultūras tradīciju saglabāšanā;
Dairai Veilandei – Par ieguldījumu kultūras dzīves organizēšanā;
Mudītei Reinhardei – Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” kolektīva saliedēšanu un iestādes telpu un apkārtnes pilnveidošanu;
Zigmundam Kapelim – Par ilgstošu darbu izglītības jomā un atbildīgu pienākumu veikšanu pašvaldībā;
Madarai Lagzdiņai – Par rūpīgu un precīzi paveiktiem darbiem, nodrošinot pašvaldības kancelejas un Durbes novada būvvaldes darbību;
Maijai Lankupai – Par aktīvu darbību novada lauksaimnieku apmācībā un palīdzības sniegšanā;
Andrai Bēčai – Par aktīvu lauksaimnieku sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanu, kā arī par kooperatīva “Durbes grauds” izaugsmes veicināšanu;
Mārtiņam Bitem – Par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vecpils un tās iedzīvotāju labā;
Jurijam Flaksim – Par aktīvu iesaisti un atbalstu jauniešu sporta attīstībā.Durbes novada domes Pateicības rakstus pasniedza:

 

 

Vaidai Bernātei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Mirdzai Ventaskrastei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Inārai Genesei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Anitai Brūderei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
Mārai Ceriņai – par ilgstošu darbu izglītības jomā;
Ritai Lambergai – Par nesavtīgu darbu "Avotu" mājas sētas un tās apkārtnes sakopšanā daudzu gadu garumā;
Aijai Piparei – Par nesavtīgu darbu Lieģu ciema teritorijas sakopšanā;
Mārītei Skrubei – Par apzinīgu savu darba pienākumu veikšanu un aktīvu kultūras dzīves pasākumu apmeklēšanu;
Lienai Didrihsonei – Par pieklājīgu un apzinīgu cilvēku apkalpošanu;
Olitai Nikovskai – Par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību;
Santai Brālei – Par projektu realizāciju;
Gitai Tauriņai – Par aktīvu darbību Durbes novada tēla veidošanā;
Intai Dreimanei – Par aktīvu darbību Dunalkas kultūras dzīves aktivizēšanā;
Zigurdam Lipartam – Par atsaucību, iejūtību un rūpību, sniedzot palīdzību cilvēkiem;
Reinim Baham – Par nozīmīgu un nenovērtējamu darbu Durbes vēstures apzināšanā un saglabāšanā.

 


Tika sumināti konkursa "Sakoptā sēta" 2016 dalībnieki

 


Kategorijā: Individuālās dzīvojamās mājas:
Raiņa iela 38, Durbe, Rasma Doma;
 “Senči” Vecpils pag., Valda un Juris Sovinski;
Raiņa iela 20, Durbe, Daira un Vilnis Veilandi;


Sakoptākā individuālās dzīvojamās mājas sēta
Raiņa iela 12, Durbe, Lauma un Jānis Baueri 

  
Kategorijā: Lauku mājas:
“Bluķukalēji” Vecpils pag., Brigita Viļuma;
“Smēdes” Vecpils pag., Ausma Kokarēviča;
“Māli” Dunalkas pag., Vēsmiņu ģimene;
 “Upeskrasti” Dunalkas pag., Anna Zundmane;
“Birznieki” Vecpils pag., Ināra un Rolands Antani;
“Poriņi” Vecpils pag., Inta un Oskars Figoriņi;
“Bērzi” Durbes pag., Vita Stepanoviča un Nauris Geruļskis;


Sakoptākā lauku sēta 
“Lejnieki” Durbes pag., Maija un Aivars Eihmaņi  
 
 

Kategorijā: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:
“Šalkas” Tadaiķu pag.;
“Dimanti” Dunalka;
 “Avoti” Vecpils;


Sakoptākā daudzdzīvokļu mājas sēta 
“Ieviņas” Dunalka 

 
 

Kategorijā: Ražojošie uzņēmumi, saimniecības
Z/S “Krastmaļi” un SIA “Krastmaļu sēklas”, Dunalka, Flakšu ģimene


Sakoptākā saimniecības sēta
Z/S “Turaidas”, Dunalka,  Zigrīda MantejaTika sveikti fotokonkursa "Durbes novads - iespēju zeme" dalībnieki:

Ulvis Dižgalvis;
Ruta Siksna;
Ramona Savika;
Madara Lagzdiņa;
Aiva Kasparoviča;
Lāsma Gaitniece;
Guna Dreimane;
Sigita Logina;
Ginta un Marta Brikmanes;
Ieva Gūtmane;
Aina Sprūde;

Visaugstāk novērtēto fotogrāfiju autore
Ilvija Zvaigzne


 

Sveicam laureātus!

*****

Sakopj divu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietas

 

       Tuvojoties Lāčplēšu dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai A.Kronvalda Durbes vidusskolas 5.klases skolēni kopā ar audzinātāju Līgu Rozenšteinu 9.novembrī nolēma paveikt labu darbu – sakopt divu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietas. Durbes novada Švāģeru kapos atdusas Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Ernests Lejiņš un Jukums Ernsons.
         Ernests Lejiņš dzimis 7.oktobrī 1898.gadā Vecpils pagastā, miris 3.martā 1971.gadā. Ernests Lejiņš bija kareivis 8.Daugavpils kājnieku pulkā. Lāčplēša kara ordeņa apbalvojumu saņēma par cīņām 1919.gada 20.novembrī pie Vilku Būdām Jelgavas rajonā.
Jukums Ernsons dzimis 27.novembrī 1889.gadā, miris 16.jūnijā 1964.gadā. Jukums Ernsosn bija seržants 10.Aizputes kājnieku pulkā. Lāčplēša kara ordeņa apbalvojumu saņēma par 1919.gada 14.novembra cīņām pie Liepājas fortiem.
        Skolēni ap kapu kopiņām nogrāba sabirušās labas, uzklāja skujas un aizdedza svecītes. Kā arī nolēma pavasarī vēlreiz doties uz Švāģeru kapiem, lai sakārtotu iegrimušo kapu kopiņu.

 

fotogalerija*****
Uzsākas Tirgus un Sporta ielas asfaltēšana


Dunalkā cīnās dambretistu spice

 


Sestdien, 9. jūlijā, Durbes novada Dunalkā Edgara Štāla balvu izcīņa 64 lauciņu dambretē bija pulcējusi īstu dambretistu zvaigznāju. Latvijas Dambretes savienības galvenais tiesnesis Kārlis Ozols to jau nodēvējis par atjaunotās Latvijas spēcīgāko turnīru šajā sporta veidā.
            Kā atzina vairāki sportisti, bieži neiznāk spēlēt ar tik spēcīgiem konkurentiem: no 20 dalībniekiem četri starptautiskie lielmeistari (Latvijas pārstāvji Guntis Valneris un Laimonis Zālītis, kā arī šīgada Lietuvas čempions Arūns Norvaišs un viņa tautietis Andriuss Kibarts), septiņi sporta meistari un deviņi meistarkandidāti.
            Kad bija izspēlētas pamatturnīra astoņas kārtas, bija skaidrs, ka uzvarētāju lauri tiek lietuviešiem – 1. vietā Andriuss, 2. – Arūns, bet uz 3. vietu pretendēja mūsu G.Valneris un L.Zālītis. Tā kā arī papildpartijas beidzās ar neizšķirtu, abi lielmeistari vienojās par draudzīgu balvas sadali. Arī ātrspēlē pirmās divas vietas nemainījās, bet trešais – Guntars Purviņš.
            Sacensību organizators E.Štāls abos turnīros desmitais. Kā atzina Edgars – lieliski, jo iecerētā programma iekļūt desmitniekā izpildīta. Pēdējo reizi «dzīvajā» viņš spēlējis pirms gada, kad vasaras atvaļinājumu pavadījis Latvijā. Jau četrus gadus Edgars ar sievu Ilvu, dēliem Dāvidu un Ādamu dzīvo Norvēģijā, bet tur dambrete nepavisam neesot populāra, tā kā atliek vien spēlēt internetā.
            Štāls ir autobusa šoferis, kā arī māca norvēģu valodu iebraukušajiem tautiešiem un citiem baltiešiem. Bet daudzas stundas tiek atvēlētas sirdslietai – dambretei, to viņš spēlē jau gadus 15. 

Informācija no TVNET Sports


*****

 

Novada sportisti piedalās Latvijas Olimpiādē


No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā norisinājās Latvija IV Olimpiāde, kurā kopumā piedalījās 3729 sportisti, kuri pārstāvēja 94 pašvaldības. Olimpiādes programmā bija iekļauti 26 Olimpiskie sporta veidi.

Durbes novada pašvaldību pārstāvēja 3 sportisti no Dunalkas pagasta.

Ēvalds Pavlovs – šosejas riteņbraukšana (grupas) – 12.vieta.
Jānis Lagzdiņš – triatlons – 34.vieta.
Mārtiņš Flaksis – šosejas riteņbraukšana (individuāli) – 4.vieta.

 
Apsveicam sportistus ar veiksmīgiem startiem!

 


fotogalerija

 


 

 

 Par valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšanu