top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ATKLĀTI KONKURSI  2014.gadā

Kuru paredzamā līgumcena:
·  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 42 000 EUR  vai lielāka;
·   publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 170 000  EUR vai lielāka.


Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapāwww.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND 2014/17 03.07.2014. Autoceļa "Graudiņi-Tīrumi-Lejasleiši" posma rekonstrukcija 07.08.2014. plkst.10.00 Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773
Santa Bucika

santa@durbe.lv
29778844


SIA "Aizputes ceļinieks"

Lēmums

Noslēgtais līgums
129719,72 EUR 27.08.2014.
DND 2014/10 29.05.2014. Asfaltēto un grants ceļu remonts Durbes novadā 30.06.2014. plkst.10.00 Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773 
SIA "Ceļu tiltu būvnieks"

Lēmums

Noslēgtais līgums
9160,00 EUR 02.07.2014.
SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"

Lēmums

Noslēgtais līgums
91721,00 EUR 14.07.2014.
DND 2014/04 03.04.2014. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Durbes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar veiktajiem grozījumiem

30.05.2014. plkst.10.00

Uzmanību ! saskaņā ar PIL 55.panta 4.1
Piedāvājudaļu Mainīts piedāvājuma atvēršanas laiks!
Piedāvājumu atvēršana notiks 06.06.2014.
plkst.14.00
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844

Iepirkums pārtraukts

Lēmums