top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS


Apstiprināts projekts par autoceļa “Brenči Kalēji” pārbūvi

        2020.gada februārī Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “Autoceļa “Brenči Kalēji” pārbūve” pieteikuma apstiprināšanu.

        Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i. 2,15 km, veicot ceļa klātnes atjaunošanu atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošinot ūdens atvadi no brauktuves - iztīrot esošos grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas.

        Projekts tiks realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

        Projekta kopējās izmaksas ir 170242,56 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 150630,84 EUR un Durbes novada domes finansējums ir 19644,72 EUR.

Durbes novada pašvaldības

Projektu vadītāja

Signe Rozenšteina

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību