top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTSLabāki grants ceļi Durbes novadā

      Labi autoceļi ir viens no būtiskiem nosacījumiem, kas nodrošina uzņēmējdarbībai atbilstošu un iedzīvotājiem kvalitatīvu vidi. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros bija iespējams Durbes novadam piedalīties konkursā un pārbūvēt vairākus  grants ceļus. Programma tika īstenota vairākās kārtās un Durbes novadā kopā pārbūvēti nepilni 17 km autoceļi ar grants segumu.
      Pārbūvējamie ceļi tika izvēlēti balstoties uz apstiprinātajiem pašvaldības autoceļu atlases kritērijiem un uzņēmumu/iedzīvotāju publiskām apspriedes rezultātiem, kuras notika 2015. un 2018.gadā. Publiskās apspriedēs  vietējiem uzņēmējiem/iedzīvotājiem bija iespēja izvirzīt pašvaldības autoceļu posmus, kurus nepieciešams pārbūvēt programmas ietvaros. Pateicamies, uzņēmējiem/iedzīvotājiem, kuri iesaistījās izsludinātajās apspriedēs.
Lai izvēlētos būvdarbu veicējus tika izsludināti Atklāti konkursi. Pirmā kārtā tika pārbūvēti trīs ceļi un viena iela – Durbe Lielarāji posms, Upesputriņi Mālu krogs posmi, Mazlāņi Zviedri un Ganību ielas posms, kuri tika pabeigti jau 2018.gadā.
            Otrā kārtā tika pārbūvēti pieci ceļi - Bunču ceļš, Brenči Kalēji, Rāvas kapi Avoti, Durbe Vārve posms un Graudu ceļa posms. Otrās kārtas pārbūvētie ceļi tika pieņemti ekspluatācijā 2020.gada septembrī.
Pēc autoceļu pieņemšanas ekspluatācijā tika sagatavotas nepieciešamie pārskati un pieprasījumi Lauku atbalsta dienestam (LAD).  LAD pārbaudīja gan dokumentāciju, gan veica objektu pārbaudes klātienē.
Kopējās otrās kārtas pārbūvēto ceļu izmaksas ir 566393,87 EUR. Lielāko daļu ap 90%, t.i. 500278,12 ir EUR Eiropas Savienības Eiropas  Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


Uzsākta ceturtā ceļa pārbūve

      Šogad aprīlī tika uzsākti darbi pie grants autoceļu pārbūves. Pateicoties labiem laika apstākļiem un būvdarbu veicēju darbīgumam būvdarbi autoceļos Graudu ceļš, Brenči -Kalēji un Durbe-Vārve lielākā daļā  ir pabeigti.
Jūnija mēnesī uzsākta ceturtā autoceļa (Bunču ceļš) pārbūve. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā tā garumā, t.i. 3,22 km. Pārbūves laikā tiks uzlabota autoceļa nestspēja un sakārtota ūdens novadīšanas sistēma.

      Veicot autoceļa Bunču ceļš pārbūvi iespējama īslaicīga satiksmes ierobežošana. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni. Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvdarbus veic SIA “A-Land”.
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Pārbūvēs Bunču ceļu
2020.gada februārī
Durbes novada dome saņēma L
auku atbalsta dienesta (LAD)
lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “
Autoceļa “
Bunču ceļš
” pārbūv
e
” pieteikuma
apstiprināšanu.
Projekt
a
ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i.
3,22
km, veicot ceļa
klātnes atjaunošanu
atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošin
o
t ūdens atvadi no
brauktuves
-
iztīrot esošos
grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas
.
Projekt
s
tiks realizēt
s
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
-
2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
221314,31
EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i.
154385,91
EUR un
Durbes novada domes finansējums ir
66928,40
EUR.
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina
Pārbūvēs Bunču ceļu
2020.gada februārī
Durbes novada dome saņēma L
auku atbalsta dienesta (LAD)
lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “
Autoceļa “
Bunču ceļš
” pārbūv
e
” pieteikuma
apstiprināšanu.
Projekt
a
ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i.
3,22
km, veicot ceļa
klātnes atjaunošanu
atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošin
o
t ūdens atvadi no
brauktuves
-
iztīrot esošos
grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas
.
Projekt
s
tiks realizēt
s
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
-
2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
221314,31
EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i.
154385,91
EUR un
Durbes novada domes finansējums ir
66928,40
EUR.
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

Pārbūvēs Bunču ceļu

        2020.gada februārī Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “Autoceļa “Bunču ceļš” pārbūve” pieteikuma apstiprināšanu.

       Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i. 3,22 km, veicot ceļa klātnes atjaunošanu atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošinot ūdens atvadi no brauktuves - iztīrot esošos grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas.

        Projekts tiks realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

        Projekta kopējās izmaksas ir 221314,31 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 154385,91 EUR un Durbes novada domes finansējums ir 66928,40 EUR.

 

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību