top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS


Uzsākta ceturtā ceļa pārbūve

      Šogad aprīlī tika uzsākti darbi pie grants autoceļu pārbūves. Pateicoties labiem laika apstākļiem un būvdarbu veicēju darbīgumam būvdarbi autoceļos Graudu ceļš, Brenči -Kalēji un Durbe-Vārve lielākā daļā  ir pabeigti.
Jūnija mēnesī uzsākta ceturtā autoceļa (Bunču ceļš) pārbūve. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā tā garumā, t.i. 3,22 km. Pārbūves laikā tiks uzlabota autoceļa nestspēja un sakārtota ūdens novadīšanas sistēma.

      Veicot autoceļa Bunču ceļš pārbūvi iespējama īslaicīga satiksmes ierobežošana. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni. Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvdarbus veic SIA “A-Land”.
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Pārbūvēs Bunču ceļu
2020.gada februārī
Durbes novada dome saņēma L
auku atbalsta dienesta (LAD)
lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “
Autoceļa “
Bunču ceļš
” pārbūv
e
” pieteikuma
apstiprināšanu.
Projekt
a
ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i.
3,22
km, veicot ceļa
klātnes atjaunošanu
atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošin
o
t ūdens atvadi no
brauktuves
-
iztīrot esošos
grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas
.
Projekt
s
tiks realizēt
s
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
-
2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
221314,31
EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i.
154385,91
EUR un
Durbes novada domes finansējums ir
66928,40
EUR.
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina
Pārbūvēs Bunču ceļu
2020.gada februārī
Durbes novada dome saņēma L
auku atbalsta dienesta (LAD)
lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “
Autoceļa “
Bunču ceļš
” pārbūv
e
” pieteikuma
apstiprināšanu.
Projekt
a
ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i.
3,22
km, veicot ceļa
klātnes atjaunošanu
atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošin
o
t ūdens atvadi no
brauktuves
-
iztīrot esošos
grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas
.
Projekt
s
tiks realizēt
s
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
-
2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
221314,31
EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i.
154385,91
EUR un
Durbes novada domes finansējums ir
66928,40
EUR.
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

Pārbūvēs Bunču ceļu

        2020.gada februārī Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “Autoceļa “Bunču ceļš” pārbūve” pieteikuma apstiprināšanu.

       Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i. 3,22 km, veicot ceļa klātnes atjaunošanu atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošinot ūdens atvadi no brauktuves - iztīrot esošos grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas.

        Projekts tiks realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

        Projekta kopējās izmaksas ir 221314,31 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 154385,91 EUR un Durbes novada domes finansējums ir 66928,40 EUR.


Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību