top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Autoceļa "Graudiņi-Tīrumi-Lejasleiši" posma rekonstrukcija
 
Durbes novada dome 2013.gada 14.oktobrī saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.02.6-11/13/3141 no Lauku atbalsta dienesta par atbalstu projektam Nr.13-02-ZL14-Z401101-000005 „Autoceļa „Graudiņi – Tīrumi-Lejasleiši” posma rekonstrukcija”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes – tehniskā projekta izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība un autoceļa rekonstrukcija, veicot atbilstošu ceļa pamatnes izbūvi, ceļa profila izveidošanu un caurtekas izbūvi.
Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada 30.decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 132075,10 Eur, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums no attiecināmām izmaksām ir 90 %, t.i. 89640,93 Eur un 42434,17 Eur  pašvaldības budžeta finansējums
 

UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību