top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Autoceļa "Graudiņi-Tīrumi-Lejasleiši" posma rekonstrukcija
 
Durbes novada dome 2013.gada 14.oktobrī saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.02.6-11/13/3141 no Lauku atbalsta dienesta par atbalstu projektam Nr.13-02-ZL14-Z401101-000005 „Autoceļa „Graudiņi – Tīrumi-Lejasleiši” posma rekonstrukcija”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes – tehniskā projekta izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība un autoceļa rekonstrukcija, veicot atbilstošu ceļa pamatnes izbūvi, ceļa profila izveidošanu un caurtekas izbūvi.
Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada 30.decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 132075,10 Eur, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums no attiecināmām izmaksām ir 90 %, t.i. 89640,93 Eur un 42434,17 Eur  pašvaldības budžeta finansējums
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību