top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Uzsākti darbi pie Graudu ceļa pārbūves

      Aprīļa pirmajā nedēļā tika uzsākta Graudu ceļa posma pārbūve. Projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt 600 m garu posmu. Pārbūvējamam ceļa posmam tiks veikta pamata stiprināšana, klātnes izbūve un nodrošināta ūdens atvade no brauktuves. Būvdarbus veic SIA “A-Land”.      Lai raitāk noritētu būvdarbi Grauda ceļa posmā no valsts autoceļa V1206 “Durbe – Tadaiķi – Bunka – Priekule” 600 metru garumā tiks īslaicīgi ierobežota satiksme. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni un šajā laika posmā plānot braucienus pa Celtnieku ielu (Lieģos), lai neapdraudētu sevi un būvdarbi varētu notikt raitāk.

       Projekta realizācija notiek Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

       Projekta kopējās izmaksas ir 100403,69 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90363,33 EUR.

Durbes novada pašvaldības
projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Apstiprināts projekts par autoceļa “Graudu ceļš” posma pārbūvi

         2020.gada februārī Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta “Autoceļa “Graudu ceļš” posma pārbūve” pieteikuma apstiprināšanu.

       Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā garuma, t.i. 0,66 km, veicot ceļa klātnes atjaunošanu atbilstoši nepieciešamajai autoceļa nestspējai, nodrošinot ūdens atvadi no brauktuves - iztīrot esošos grāvjus, nostiprinot grāvju teknes, izbūvēt caurtekas.

      Projekts tiks realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

       Projekta kopējās izmaksas ir 100403,69 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 90363,33 EUR un Durbes novada domes finansējums ir 10040,36 EUR.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību