top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Autoceļa "Tīrumu - Lejasleiši "rekonstrukcija

   

Autoceļa „Tīrumi – Lejasleiši” rekonstrukcija

 
2013.gada nogalē tika pabeigti darbi pie autoceļa Tīrumi-Lejasleiši rekonstrukcijas. Autoceļa rekonstrukciju veica SIA „AD Būve”, saskaņā ar A/S „VCI” izstrādāto tehnisko projektu „Pašvaldības autoceļa „Tīrumi-Lejasleiši” rekonstrukcija, Dunalkas pagasts, Durbes novads”, par līgumsummu 24482,72 Ls bez PVN. Tika veikta sāngrāvju rakšana, caurteku nomaiņa, atbilstoša ceļa pamatnes izbūve un nesošās segas izbūve no atbilstoša materiāla. Autoruzraudzību veica A/S „VCI” un būvuzraudzību veica būvuzraugs Kaspars Butkus Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta kopējās izmaksas 33794,00 Ls, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 24930,00 Ls un 8864,00 Ls pašvaldības budžeta finansējums
Durbes novada dome 2012.gada 7.novembrī  saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.02.6/2-11/2878  no Lauka atbalsta dienesta par atbalstu projekta Nr.12-02-ZL14-Z401101-000004 „Autoceļa „Tīrumi – Lejasleiši” rekonstrukcija” realizācijai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: rekonstruēt autoceļu „Tīrumi – Lejasleiši”  veicot atbilstošas pamatnes izbūvi, caurtekas izbūvi, ceļa profila izveidošanu; veikt tehniskā projekta izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību.
Projektu plānots īstenot līdz 2013.gada 31.augustam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 27700,00 Ls, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums (EZF) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.
 
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību