top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grāmata

“Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā” 
Tiesības uz vārda brīvību viena no svarīgākajām starptautiskajām cilvēktiesībām


Justies brīvi, brīvi paust savus uzskatus un aktīvi piedalīties savu tiesību aizstāvēšanā — nereti nākas dzirdēt šos jēdzienus mūsu sabiedrībā.
Šīs tiesības cilvēkam paust brīvi savus uzskatus vai turēties pie saviem uzskatiem ir vienas no lielākajām cilvēktiesību pamatvērtībām, un līdz ar to cilvēkam it tiesības paust savu viedokli — patiku, nepatiku, kritiku, riebumu un tā tālāk. (lasīt visu...)

  

Aizgādnībā esošās personas datu aizsardzība


Personas datu aizsardzības likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu (turpmāk — personas dati) apstrādi. Datu valsts inspekcijas un Eiropas Savienības dalībvalstu prakse liecina, ka sabiedrībā pastāv zināma nenoteiktība un prakses dažādība attiecībā uz svarīgiem jēdziena „personas dati” aspektiem, kas var ietekmēt datu aizsardzības regulējuma atbilstošu piemērošanu dažādās jomās.  (lasīt visu...)
 


 

Fizisko personu saistību dzēšanas procedūras norise


Ja Jūsu privātās parādsaistības pārsniedz 5000 eiro, ir vērts apsvērt maksātnespējas procesu, lai no pārmērīgā parādu gūsta izkļūtu. Fiziskai personai, kurai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro. Lasīt vairāk... 
 


Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā karalistē
                                                       (lasīt dokumentu... )Pārskats par Durbes novada bāriņtiesas darbu 2020.gadā     ►


            Pārskats par Durbes novada bāriņtiesas darbu 2018.gadā     ►Pārskats par Durbes novada bāriņtiesas darbu 2017.gadā      


 

 Pārskats par Durbes novada bāriņtiesas darbu 2016.gadā