top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Saskaņā ar Durbes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē apstiprinātajiem un 2018.gada 30.augustā precizētajiem Durbes novada domes saistošiem noteikumiem Nr.11/2018 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un grupu komplektācijas kērtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis"  ", Durbes novada pašvaldībā notiek bērna reģistrācija uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis".

Reģistru bērnu uzņemšanai PII "Ābolītis" veido vecāku (aizbildņu, audžuvecāku) pieteikumu reģistrācijas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu divās kārtās:
  • I kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Durbes novadā;
  • II kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Durbes novadā.


2020.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 20.03.2020. 2020/6 01.09.2021.
2. 27.03.2020. 2020/7 01.09.2021.

2019.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 05.04.2019. 2019/5 01.09.2021.
2. 09.04.2019. 2019/7 03.10.2020.
3. 07.05.2019. 2019/12 01.11.2020.
4. 07.05.2019. 2019/14 25.10.2020.
5. 09.07.2019. 2019/20 01.09.2021.
6. 09.07.2019. 2019/21 01.09.2021.
7. 12.07.2019. 2019/22 01.09.2022.
8. 08.08.2019. 2019/25 01.09.2020.
9. 03.09.2019. 2019/27 01.09.2020.
10. 26.09.2019. 2019/32 01.03.2021.
11. 21.10.2019. 2019/33 11.04.2021.
12. 22.01.2020. 2020/3 01.09.2021.
13. 06.02.2020. 2020/5 01.07.2021.

2018.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 12.07.2017. 2018/13 08.11.2019.
2. 08.08.2018. 2018/16 20.02.2020.
3. 27.08.2018. 2018/20 01.09.2020.
4. 17.09.2018. 2018/23 12.03.2020.
5. 25.09.2018. 2018/25 23.03.2020.
6. 22.10.2018. 2018/30 11.04.2020.
7. 06.11.2018. 33 01.09.2020.
8. 27.11.2018. 2018/36 01.09.2021.
9. 25.01.2019. 2019/1 01.09.2023.
10. 29.05.2019. 2019/19 01.06.2020.
11. 18.07.2019. 2019/24 01.09.2021.

2018.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 05.09.2019. 2019/28 pēc iespējas ātrāk

2017.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 29.05.2017. 2017/19 01.09.2022.
2. 03.01.2018. 1/2018 01.09.2020.
3. 09.01.2018. 2018/2 18.04.2019.
4. 03.10.2018. 2018/27 01.09.2020.
5. 03.10.2018. 2018/28 01.09.2020.
6. 16.09.2019. 2019/30 01.09.2020.
7. 17.09.2019. 2019/31 2020.gada augusts

2017.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 24.01.2018. 2018/7 01.06.2019.
2. 26.11.2018. 2018/35 01.09.2019.
3. 30.11.2018. 2018/37 01.09.2019.
4. 26.02.2019. 2019/2 01.09.2020.

2016.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 14.10.2016. 2016/27 01.09.2018.
2. 11.10.2018. 2018/29 01.09.2019.
3. 23.11.2018. 2018/34 01.09.2021.

2016.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 07.08.2017. 2017/28 03.01.2018.
2. 15.08.2018. 2018/17  
3. 15.04.2019. 2019/8 01.09.2020.

2015.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 29.01.2018. 2018/8 01.02.2018.
2. 27.05.2019. 2019/18 01.09.2020.
3. 23.01.2020. 2020/4 01.09.2020.

2015.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 01.06.2017. 2017/20 01.09.2017.
2. 12.12.2017. 2017/47 18.12.2017.
3. 03.09.2018. 2018/22 līdz ko atbrīvojas vieta
4. 05.09.2019. 2019/29 pēc iespējas ātrāk

2014.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks Piezīmes
1. 08.08.2014. 46. 01.09.2016. Mainījis dzīvesvietu
 
 
2013.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*
 
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzņemšanas laiks Piezī​mes
1. 25.02.2014. 3. 01.09.2016. Mainījis dzīvesvietu
 

2012.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*
 
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 27.09.2016. 2016/24 01.09.2018.

2012.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*
 
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks Piezīmes
1. 25.05.2015.  2015/3 01.09.2015. Mainījusi dzīvesvietu
  

 

* reģistra dati uz 27.03.2020.
 

 

31.jūlijā un 1.augustā notiks 
 1. VISPASAULES DURBENIEKU SALIDOJUMS !!
!
Mainīts Durbes novada būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks - turpmāk trešdienās no plkst.9 līdz plkst.13


Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Durbes novada būvvalde līdz 14.04.2020. pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē! 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību