top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 

Tiks sagatavots Durbes ezera (“Durbes ezera pļavas”) aizsardzības plāns

 
      Durbes novada teritorijā atrodas dabas liegums “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) (turpmāk – Dabas liegums),  kuru izveidoja valsts 2004.gadā. Lai Dabas liegumā aizsargātu un saglabātu bioloģisko daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, savdabīgu un skaistu Latvijai raksturīgu ainavu, kā arī Dabas lieguma pieguļošās teritorijas apsaimniekošanas nodrošināšanu ir nepieciešams aktuāls dabas aizsardzības plāns, gan arī Dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
      2018.gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludināja atklātu projektu konkursu aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”. Durbes novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu par augstāk minēto dokumentu izstrādi. Projekta pieteikums 2019.gada februārī tika apstiprināts un aprīlī tika noslēgts līgums ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju par projekta realizāciju.
       Lai noskaidrotu dokumentu izstrādātāju tika veikta cenu izpēte. Dokumentus izstrādās SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, par līgumcenu 9889,33 EUR (ar PVN).
Dokumentu izstrādes laikā tiks organizētas publiskas sanāksme, kur būs iespēja izteikt priekšlikumus. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai Durbes novada pašvaldības mājas lapā www.durbe.lv un “Durbes novada vēstīs”.
 

Sagatavoja:
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

 

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību