top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 


 

Ir izstrādāts Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000)
dabas  aizsardzības plāns

 

      Lai dabas liegumā “Durbes ezera pļavas” (turpmāk - Dabas liegums) aizsargātu un saglabātu bioloģisko daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, savdabīgu un skaistu Latvijai raksturīgu ainavu, kā arī, lai nodrošinātu Dabas lieguma pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu tika izstrādāts Dabas lieguma  dabas aizsardzības plāns 2020.-2032.gadam un uz plāna balstīti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi  Dabas liegumam.
      Dokumentus izstrādāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Dokumentu izstrādes laikā tika organizēta publiska sanāksme, kurā bija iespēja izteikt priekšlikumus. Dabas aizsardzības plāns šobrīd ir iesniegts  Vides aizsardzībās un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) izvērtēšanai. Kad VARAM apstiprinās Dabas plānu, tad tas tiks ievietots Durbes novada mājas lapā www.durbe.lv .
      Projekta kopējās izmaksas ir 9889,33 EUR (ar PVN), no kurām 91,83 % ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 8,17 % Durbes novada pašvaldības līdzfinansējums.

 
 

Sagatavoja:
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

 

Tiks sagatavots Durbes ezera (“Durbes ezera pļavas”) aizsardzības plāns

 
      Durbes novada teritorijā atrodas dabas liegums “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) (turpmāk – Dabas liegums),  kuru izveidoja valsts 2004.gadā. Lai Dabas liegumā aizsargātu un saglabātu bioloģisko daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, savdabīgu un skaistu Latvijai raksturīgu ainavu, kā arī Dabas lieguma pieguļošās teritorijas apsaimniekošanas nodrošināšanu ir nepieciešams aktuāls dabas aizsardzības plāns, gan arī Dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
      2018.gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludināja atklātu projektu konkursu aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”. Durbes novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu par augstāk minēto dokumentu izstrādi. Projekta pieteikums 2019.gada februārī tika apstiprināts un aprīlī tika noslēgts līgums ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju par projekta realizāciju.
       Lai noskaidrotu dokumentu izstrādātāju tika veikta cenu izpēte. Dokumentus izstrādās SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, par līgumcenu 9889,33 EUR (ar PVN).
Dokumentu izstrādes laikā tiks organizētas publiskas sanāksme, kur būs iespēja izteikt priekšlikumus. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai Durbes novada pašvaldības mājas lapā www.durbe.lv un “Durbes novada vēstīs”.
 

Sagatavoja:
Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību