top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


 
 

Izveidota dabas tūrisma un atpūtas vieta

 

      Projekta “Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē, 2.kārta” ietvaros sakārtota Durbes dīķa piegulošā degradētā teritorija, pabeigta gājēju celiņa izveide arī otrpus dīķa, kur daļa no celiņa ir izveidota uz skrūvpāļiem.
    Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam tika izsludināts iepirkums, kura rezultātā būvdarbus veica SIA “AB Būvniecība”. Projekta izmaksas  88264 Eur.
      Turpmāk apmeklētājus priecēs koka laipa un platforma, no kuras paveras ainavisks skats, ir izvietoti arī soliņi un atkritumu urnas. Pavasarī apkārtnē vēl tiks veikti vairāki labiekārtošanas darbi. Durbes pilsētas vide kļūst aizvien pievilcīgāka.
2.decembrī Durbes novada būvvaldes vadītājs, arhitekts Jānis Grundbergs, Durbes novada būvvaldes būvinspektors Ivars Čīma, būvinženiere Santa Bucika un projektu vadītāja Signe Rozenšteina atzina, ka apsekotais objekts ir pabeigts. Uzklausot speciālistu un iedzīvotāju viedokļus, var secināt, ka ir izdevusies jauka atpūtas vieta, kas priecēs Durbes novada iedzīvotājus un pilsētas viesus.

 


Garāks maršruts pastaigām

      2017. -2018. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tika realizēts projekts kurā pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika daļēji sakārtota Durbes dīķa degradētā teritorija, t.i. no dīķa vienas daļas tika izrakta piesārņotā augsne, demontējot to krastā veidojot pamatni gājēju celiņam, izveidots gājēju celiņš gan ar bruģa segumu, gan šķembu maisījuma seguma, izbūvētas 2 skatu platformas, kura viena no tām ir piemērota personām ar kustības traucējumiem, izbūvētas 1 kāpnes uz pilskalnu, kā arī labiekārtota teritorija.
      Ir novērojams, ka izveidoto objektu izmanto gan māmiņas ar bērniem, gan vecāka gada gājuma cilvēki, gan bērnu dārza audzēkņi, kuri dodas dienas pastaigās, arī nākotnē ir paredzams, ka iedzīvotāji  labiekārtoto teritoriju izmantos pastaigām, kā arī teritorijā tiks izmantota dažādu sabiedrisku aktivitāšu veikšanai, būs iespējams gan gājējiem, velosipēdu braukšanai, nūjošanai (kas iegūst ar vien lielāku popularitāti, it īpaši vecākā gada gājumu cilvēkiem) un citām veselīga veida nodarbēm.
      Lai turpinātu iesākto tika sagatavots projekts “Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē, 2.kārta” un 2019.gada jūlijā iesniegts biedrībai “Liepājas rajona partnerība”.
      2019.gada augustā Durbes novada dome saņēma “Liepājas rajona partnerības” lēmumu par projekta atbilstību un 2019.gada oktobrī Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā un iesniegtā projekta pieteikuma apstiprināšanu. Projekta ietvaros ir paredzēts turpināt veidot dabas tūrisma un  rekreācijas objektu, t.i. cilvēku fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošanai.
      Projekta ietvaros paredzēts  izbūvēt gājēju celiņu otrpus Durbes dīķa, lai palielinātu ainavisko vērtību daļa  tiks vestas pa ūdens daļu, vietā izbūvējot koka laipu un platformu no kuras pavērsies arī ainavisks skats, kā arī tiks labiekārtota teritorija izvietojot soliņi un atkritumu urnas. Šādā veidā tiks padarīta pievilcīgāka un patīkamāka Durbes pilsētas vide gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
      Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam tika izsludināts iepirkums, kuru rezultātā būvdarbus veiks SIA “AB Būvniecība”. Darbus uzsāka š.g. septembrī.
 Projekta kopējās izmaksas ir 88264,89 EUR   ELFLA  finansējums ir 85 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 34000,00 EUR,  Durbes novada domes finansējums ir 54264,89. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.
 

Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību