top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis"

pedagoģiskā darba plāns 2019.gada novembrim

Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
04.11.2019.
9 00
Patriotisks leļļu teātris  “Latvija – manas mājas” (Rikko lelles) “Saulītes”, “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6” A.Ļoļāne
04.11.2019.
10 00
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 3.nodarbība “Mārītes 6” G.Brikmane
07.11.2019
14 00
Sadarbības pasākums ar A.Kronvalda Durbes novada pamatskolu 
“Durbes izglītības iestāžu sadarbības formas 
2019./2020.mācību gadā pēctecības sekmēšanai”
Durbes PII “Ābolītis” administrācija, pirmsskolas skolotāja L.Jāce un A.Kronvalda Durbes novada pamatskolas administrācija un 1.klašu skolotājas A.Ļoļāne
04.11.2019.-
29.11.2019.
Fotogrāfiju/zīmējumu izstāde sadarbībā ar ģimeni “Mana ģimene”
“Saulītes” L.Jāce
R.Savika
07.11.2019.
10 00
Mārtiņdiena kopā ar vecākiem
“Mārītes 6” I.Daškeviča
08.11.2019.
9 00
Radošā darbnīca “Gaiļa dziesma”
“Bitītes” G.Brikmane
L.Šēnberga
08.11.2019.
10 00
Mārtiņi – budēļos iešana 
“Mārītes 5” S. Linde
L. Cibe
11.11.2019.-
18.11.2019.
Mūzikas instrumentu izstāde “Ieskandinām Latviju”
“Ezīši” M. Kapele
I.Biteniece
11.11.2019.
9 30
“Mārtiņdienas rīts”
“Saulītes” L.Jāce
R.Savika
11.11.2019.
17 00
Lāčplēša dienai veltīta erudīcijas spēle par Latviju
Iestādes darbinieki G.Brikmane
13.11.2019
13 30
ELIIS mācību seminārs
Skolotājas, administrācija A.Ļoļāne
14.11.2019.
10 00
Svētku koncerts “Latvija – manas mājas”
“Saulītes”, “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6” A.Dīcmane
19.11.2019.
9 00
Fotografēšanās “Foto Angels”
“Saulītes”, “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6” A.Ļoļāne
20.11.2019.
13 30
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana iestādē”
Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
22.11.2019.
11 00
Sporta izprieca kopā ar vecākiem
“Mārītes 5”, bērnu vecāki S. Linde
L. Cibe
26.11.2019.
9 30
Dzejas dienas ietvaros organizēts dzejas rīts “Skani, mana valodiņa!” Aizputes un Durbes novada pirmsskolu audzēkņiem Aizputes PII “Pasaciņa”.  “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6”
 
A.Ļoļāne
27.11.2019
9 00
Grupas “Saulītes” rotaļu rīts ar vecākiem “Saulītes” L.Jāce
R.Savika