top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis"

pedagoģiskā darba plāns 2020.gada martam


 
Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
02.03.2020.
06.03.2020.
 
Sadarbībā ar Ata Kronvalda Durbes pamatskolu “Durbes novada izglītības iestāžu sadarbības formas 2019./2020. mācību gadā pēctecības sekmēšanai” ietvaros, pieredzes apmaiņas pasākums
“Atklāto stundu nedēļa skolā”
“Mārītes 5”,
“Marītes 6”
A.Ļoļāne
 
03.03.2020.
9 00
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 7.nodarbība “Mārītes 6” G.Brikmane
04.03.2020.
13 30

Audzināšanas pasākuma  "Misters Sīpoliņš uz sviestmaizes" noslēgums. Pedagoģiskā pārnese audzināšanas pasākuma organizēšanā.

“Saulītes”, “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6” A.Ļoļāne
 
05.03.2020.
9 00

Sadarbībā ar vecākiem, profesiju rīts “Mana māja” “Bitītes” grupā

“Bitītes” G.Brikmane
L.Šēnberga
05.03.2020
9 00

“Mārītes 5” izglītojošs pasākums “Valtera stāstījums par savu hobiju”

“Mārītes 5” S.Linde
L.Cibe
09.03.2020
13 30

Kolektīva saliedēšanas tematiskais pasākums “Kas iepriecina Sievieti”.

Iestādes darbinieki M.Reinharde
09.03.2020.
13.03.2020.
LVM ekoprogramma “Cūkmena detektīvi” “Mārītes 6” I.Daškeviča
K.Liepiņa
10.03.2020.
9 00
Pedagoģiskās pieredzes pārnese “Caurviju prasmes”
 
M.Kapele ,S.Linde “Mārītes 5” A.Ļoļāne
10.03.2020.
17 00
Bērnu vokālā ansambļa “Ābolītis” vecāku sapulce “Ansambļa dalība multimediālā kopdziedāšanas akcijā “Dziesmu ziedi”  “Ābolītis” bērnu vecāki, administrācija A.Dīcmane
11.03.2020.
9 00
Pedagoģiskās pieredzes pārnese “Caurviju prasmes”
 
L.Cibe , I.Daškeviča “Mārītes 6” A.Ļoļāne
11.03.2020.
13 30
Seminārs “Ieskats afektīvā neirozinātnē jeb neirobioloģijā” Pedagogi A.Ļoļāne
12.03.2020.
9 00
Sadarbībā ar vecākiem, profesiju rīts “Frizieris” “Ezīšu” grupā “Ezīši” M.Kapele
13.03.2020.
9 00
“Bitītes” grupas sporta izprieca “Sporto pretī pavasarim” “Bitītes” G.Brikmane
L.Šēnberga
13.03.2020.
9 45
“Mārītes 5” radošā darbnīca “Kūku cepšana” “Mārītes 5” S.Linde
L.Cibe
13.03.2020.
9 00
“Mārītes 6”grupas sporta izprieca “Pavasaris nāk” “Mārītes 6” I.Daškeviča
K.Liepiņa
16.03.2020.
10 00
Aizputes un Durbes novadu pedagogu Metodiskā diena Pedagogi A.Ļoļāne
23.03.2020.
9 00
Pedagoģiskās pieredzes pārnese “Caurviju prasmes”
 
R.Savika , M.Kapele “Ezīši” A.Ļoļāne
23.03.2020.
9 30
Izglītības iestādes padomes izrāde “Par to, kā atnāk un aiziet gadalaiki” Iestādes kolektīvs A.Dīcmane
24.03.2020.
9 00
Zaļās jostas lietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” noslēgums Iestādes kolektīvs K.Liepiņa
24.03.2020.
16 00
“Bitītes” grupas rotaļu pēcpusdiena ar vecākiem “Bitītes” G.Brikmane
L.Šēnberga
24.03.2020.
17 00
LU asociētās profesores Anikas Miltuzes vieslekcija “Bērnu temperaments:  individuālo uzvedības izpausmju bioloģiskais pamats “ Iestādes darbinieki, bērnu vecāki M.Reinharde
26.03.2020.
11 15
Abraka dabra izrāde bērniem Visu grupu bērni A.Dīcmane
26.03.2020.
17 00
Vecāku sapulce izlaiduma grupu bērnu vecākiem “Mārītes 5”, “Mārītes 6” M.Reinharde
27.03.2020.
9 30
Starpnovadu dziedāšanas svētki Pāvilostā “1,2,3 – tie citi būs drīz.” Bērnu vokālā ansamblis “Ābolītis” A.Dīcmane
27.03.2020.
9 00
“Mārītes 6” grupas rotaļu rīts ar vecākiem “Mārītes 6” I.Daškeviča
K.Liepiņa
28.03.2020.
12 00
Jāņa Dūmiņa piemiņai veltīta multimediāla kopdziedāšanas akcija “Dziesmu ziedi” Bērnu vokālais ansamblis “Ābolītis” A.Dīcmane
30.03.2020.
9 00
Pedagoģiskās pieredzes pārnese “Caurviju prasmes”
 
G.Brikmane, L.Cibe “Mārītes 5” A.Ļoļāne
31.03.2020.
9 45
Sadarbībā ar vecākiem, profesiju rīts “Medmāsa”“Mārītes 5” grupā “Mārītes 5” S.Linde
L.Cibe
31.03.2020.
10 00
“Saulītes” sporta izprieca “Pavasaris” “Saulītes” L.Jāce
R.Savika