top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes „Ābolītis”2017.gada aprīlī


Laiks
Pasākums
 
Dalībnieki
 
Atbildīgais
 

 
Aprīlis

,, Saulīte mostas’’
Izstāde -
grupu darbi aplikācijas, dabas materiālu pielietojums bērnu radošajos darbos.
Saulītes”, “Bitītes”
“Ezīši”, ,,Mārītes”
Grupu skolotājas
06.04.2017.
1000
,,Cīravas Cālis  - 2017” -  dziedāšanas konkurss pirmsskolas vecuma bērniem. Konkursanti
Mūzikas skolotāja.
A.Dīcmane
07.04.2017.
1030
Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa
āra integrēto rotaļnodarbību organizēšanā.
,,Saulītes”. G.Brikmane
10.04. -21.04.2017. Bērnu radošo darbu izstāde
,,Lieldieniņas atnākušas ar raibām oliņām”
Saulītes”, “Bitītes”
“Ezīši”, ,,Mārītes”
L.Ernstsone
10.04.-13.04.
2017.
Izstāde
,,Zaķi un zaķīši”
,,Mārītes” I.Roga
Z.Rubene
12.04.2017.
1600
Iestādes padomes
sapulce.
Grupas skolotājas, izglītojamo vecāki, administrācija. M.Reinharde
13.04.2017.
1030
Lieldienas. Saulītes”, “Bitītes”
“Ezīši”, ,,Mārītes”
A.Dīcmane
L.Ernstsone
18.04.2017.
16 30
,,Mārītes” grupas izglītojamo vecāku sapulce. Grupas skolotājas
Izglītojamo vecāki
I.Roga
Z.Rubene
19.04.2017.
1000
Kursi  "Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai"
Aizpute
I.Daškeviča
S.Linde
G.Sila
L.Ernstsone
18.04. – 21.04. 2017. Lielā talka 2017
Sajūtu takas veidošana iestādes  rotaļu laukumā.
Izglītojamo vecāki
Grupu skolotājas,
izglītojamie.
M.Reinharde
24.04 – 28.04. 2017. Putnu dienas. Saulītes”, “Bitītes”
“Ezīši”, ,,Mārītes”
Grupu skolotājas
27.03.2017.
1100
Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa
āra integrēto rotaļnodarbību organizēšanā.
,,Ezīši”. A.Dīcmane
29.04.2017. "Cālis 2017"
Durbes novada mazo vokālistu
konkurss "Cālis 2017"
Dunalkas k/n
Konkursanti,
Mūzikas skolotāja
A.Dīcmane


UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību