top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis"

pedagoģiskā darba plāns 2019.gada oktobrim

Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
01.10.2019.
9 00
Liepājas leļļu teātris “Lāča namiņš” “Saulītes”, “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6” A.Ļoļāne
01.10.2019.
17 00
Grupas “Saulītes” vecāku sapulce „Saulītes” bērnu vecāki,
skolotājas, administrācija
           L.Jāce
R.Savicka
02.10.2019
13 30
Praktikums “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana iestādē” Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
02.10.2019
11 30
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 1.nodarbība “Mārītes 6” G.Brikmane
03.10.2019.
9 00
Kursi  darbiniekiem “Prasmīgs, drošs, pārliecināts profesionālis – kompetenču pieejas realizētājs pirmsskolas iestādē” (E.Imbovics) Iestādes darbinieki A.Ļoļāne
03.10.2019.
14 45
Sadarbības pasākums ar A.Kronvalda Durbes novada pamatskolu “Durbes izglītības iestāžu sadarbības formas 2019./2020.mācību gadā pēctecības sekmēšanai” Durbes PII “Ābolītis” administrācija, “Mārītes 6” skolotājas, un A.Kronvalda Durbes novada pamatskolas administrācija un 1.klašu skolotājas A.Ļoļāne
04.10.2019.
13 30
ELIIS informatīvs seminārs Skolotājas, administrācija A.Ļoļāne
09.10.2019.
13 30
Pedagoģiskā sēde Skolotājas, administrācija
M.Reinharde
A.Ļoļāne
09.10.2019.
9 00
Tematiskais rīts “Galdiņ klājies”, sadarbībā ar vecākiem “Ezīši”
M. Kapele
I.Biteniece
11.10.2019.
15 00
Skolotāju dienas pasākums Skolotājas, administrācija. M.Reinharde
14.10.2019
9 00
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 2.nodarbība “Mārītes 6” G.Brikmane
15.10.2019.
10 00
Pasākums grupas “Bitītes” vecvecākiem “Labu apetīti” “Bitītes"
G.Brikmane
L.Šēnberga
16.10.201.9
9 30
LVM ekoprograma "Cūkmena detektīvi" “Mārītes 5”
S. Linde
L. Cibe
16.10.2019.
13 30
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana iestādē”
Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
17.10.2019.
16 30
Rotaļu pēcpusdiena ar “Mārītes 6” vecākiem “Mārītes 6”
K.Liepiņa
I.Daškeviča
18.10.2019.
9 00
Rotaļu rīts grupas “Saulītes” vecākiem “Saulītes”
L.Jāce
R.Savicka
23.10.2019.
10 00
Radošā darbnīca “Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas”
(Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments)
Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
28.10.2019.
10 00
Sporta izprieca “Bitītes sporto rudenī” “Bitītes”
G. Brikmane
L. Šēnberga
28.10.2019.
10 00
LVM ekoprograma "Cūkmena detektīvi" “Mārītes 6”
K.Liepiņa
I.Daškeviča
30.10.2019.
1330
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana iestādē”
Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
30.10.2019.
1330
Grupas “Saulītes” sporta izprieca “Es rudenī” “Saulītes”
L.Jāce
R.SavickaDurbes pirmsskolas izglītības iestādes „Ābolītis” 
pedagoģiskā darba plāns 2019.gada septembrim

 
Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
02.09.2019.
9 00

 
Zinību dienas svinīgais pasākums.
 
„Saulītes”, “Bitītes”
“Ezīši”, ,,Mārītes 5”, ,,Mārītes 6”, bērnu vecāki,
skolotājas, tehniskie darbinieki, administrācija, viesi

 
A.Dīcmane
A.Ļoļāne

 
04.09.2019.
13 30

 
Pedagoģiskā sēde Skolotājas, administrācija. M.Reinharde
A.Ļoļāne
10.09.2019
17 00
Grupas “Bitītes” vecāku sapulce Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
G. Brikmane
L. Šēnberga
11.09.2019
13 30
Praktikums “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana iestādē” Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
12.09.2019
17 30
Grupas “Ezīši” vecāku sapulce Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
M. Kapele
I.Biteniece
17.09.2019
17 00
Grupas “Mārītes 5” vecāku sapulce  Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
S. Linde
L. Cibe
18.09.2019
13 30
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana iestādē” Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
19.09.2019.
9 00
Kursi  darbiniekiem “Prasmīgs, drošs, pārliecināts profesionālis – kompetenču pieejas realizētājs pirmsskolas iestādē” (E.Imbovics) Iestādes darbinieki A.Ļoļāne
19.09.2019.
9 00
Riko lelles “Esmu liels”  “Bitītes”, “Ezīši”,       “Mārītes 5”, “Marītes 6” A.Ļoļāne
19.09.2019.
16 30
Grupas “Mārītes 5” vecāku sapulce Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
K.Liepiņa
I.Daškeviča
20.09.2019.
10 00
“Olimpiskā diena 2019”
 
„Saulītes”, “Bitītes”
“Ezīši”,
,,Mārītes 5”, ,,Mārītes 6”
A. Ansone
23.09. 2019.
9 00
Kursi darbiniekiem “Prasmīgs, drošs, pārliecināts profesionālis – kompetenču pieejas realizētājs pirmsskolas iestādē” (E.Imbovics) Skolotājas, administrācija, tehniskie darbinieki A.Ļoļāne
25.09.2019.
9 00
Praktikums – ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā Skolotājas,
administrācija
A.Ļoļāne
26.09.2019.
1100
Pieredzes pārnese – tikšanās ar Ezeres pamatskolas pirmsskolas koordinātori V.Ansoni Skolotājas, administrācija A.Ļoļāne
27.09.2019
 
Kursi  darbiniekiem “Prasmīgs, drošs, pārliecināts profesionālis – kompetenču pieejas realizētājs pirmsskolas iestādē” (E.Imbovics) Skolotājas, administrācija, tehniskie darbinieki A.Ļoļāne