top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes „Ābolītis” 
pedagoģiskā darba plāns 2018.gada maijā


Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
03.05.2018.
1600
Baltā galdauta svētki Izglītojamie, izglītojamo vecāki. L.Sprice
L.Ernstsone
10.05.2018.
1030
Pedagoģiskās pieredzes pārnese .
Latviešu gadskārta – Ūsiņi
,,Ezīši’” M.Ozola
10.05.2018.
1600
Mātes diena Izglītojamie, izglītojamo vecāki. I.Daškeviča
K.Liepiņa
11.05.2018.
1600
Ģimenes dienas pasākums Izglītojamie, izglītojamo vecāki. Z.Rubene
L.Jāce
15.05.2018.
1600
,,Bitītes” grupas izglītojamo vecāku sapulce Izglītojamo vecāki,
grupas skolotājas
I.Daškeviča
K.Liepiņa
15.05.2018.
1600
,,Mārītes” grupas izglītojamo vecāku sapulce 5 gadīgo bērnu vecāki,
grupas skolotājas
Z.Rubene
L.Jāce
15.05.2018.
1600
,,Ezīšu” grupas izglītojamo vecāku sapulce Izglītojamo vecāki,
grupas skolotājas
S.Linde
L.Lēvalde
15.05.2018.
1600
,,Saulītes” grupas izglītojamo vecāku sapulce Izglītojamo vecāki,
grupas skolotājas
G.Brikmane
M.Ozola
15.05.2018.
1700
Psiholoģes I.Aunītes lekcija ,,Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā.” Izglītojamo vecāki,
pedagogi, administrācija.
M.Reinharde
18.05.2018.
1000
Sporta izprieca/ pārgājiens
,,Es ziedonī”
,,Mārītes” Z.Rubene
L.Jāce
18.05.2018.
1600
Māmiņdiena ,,Ezīši” S.Linde
L.Lēvalde
21.05.2018.
1620
,,Manai māmiņai” ,,Saulītes” G.Brikmane
M.Ozola
23.05.2018.
1330
Pedagoģiskās padomes sēde Pedagogi, administrācija M.Reinharde
L.Ernstsone
31.05.2018.
1030
Sporta izprieca ,,Vasara klāt” ,,Saulītes” G.Brikmane
M.Ozola
31.05.2018.
900
,,Paliec sveiks, bērnudārzs” pārgājiens ,,Bitītes” I.Daškeviča
K.Liepiņa
31.05.2018.
1000
,,Ejam meklēt tipu-tapu” pārgājiens ,,Ezīši” S.Linde
L.Lēvalde
31.05.2018.
1000
Izlaidums ,,Mārītes”
6 gadnieki.
Z.Rubene
L.Jāce
Visu mēnesi
Izstāde ,, Es - ziedonī”
grupu darbi.
,,Saulītes”, ,,Bitītes”
,,Ezīši”, ,,Mārītes”.
L.Ernstsone