top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas vietas novadā

      Šī gada maijā tika realizēts projekts “Daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas vietu izveide novadā”. Lai iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu un iesaistītu  fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos sporta pasākumos,  projekta ietvaros tika uzstādīti 3 āra trenažieri Vecpilī pie Kultūras un atpūtas centra un 5 āra tenisa galdi, kuri tika uzstādīti dažādās Durbes novada daudzfunkcionālās atpūtas vietās -  sporta laukumā Lieģos, Durbes stadionā, bērnu un jauniešu rotaļu laukumā Raibā muižā, bērnu rotaļu un atpūtas laukumā Dunalkā un Vecpilī pie Kultūras un atpūtas centra. Vietas tika izvēlētas, lai maksimāli vairāk iedzīvotājiem būtu iespēja izmantot uzstādītos aprīkojumus. Trenažierus un tenisa galdus izmanto, lai nodrošinātu treniņus rajona sporta skolas audzēkņiem, kā arī iedzīvotāji tos izmanto savā brīvajā laikā. 
      Projekts  realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
     Projekta kopējās izmaksas ir 9112,99 EUR, no kurām  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums ir 6834,75 EUR un 2278,24 EUR Durbes novada domes finansējums. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.

 

Daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas vietu izveide novadā

Durbes novada iedzīvotāji ir izrādījuši interesi, lai novadā būtu vairākas daudzfunkcionālas atpūtas vietas. Lai saglabātu, uzlabotu iedzīvotāju veselību, nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu atpūtu, iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos sporta pasākumos,  ir jānodrošina sporta pakalpojumu un sporta infrastruktūras pieejamība.
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi un sporta organizatora ieteikumus atpūtas vietās, kuras ir tuvu (netālu) no dzīvojamiem sektoriem projekta ietvaros ir paredzēts novietot āra stacionāros tenisa galdus un āra trenažierus.  Minētās vietas tika izvēlētas, lai maksimāli vairāk iedzīvotājiem būtu iespēja izmantot uzstādītos aprīkojumus. Tika sagatavots projekts “Daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas vietu izveide novadā” (turpmāk – Projekts). Sagatavotais projekts tika iesniegts biedrībai “Liepājas rajona partnerībai. 2020.gada jūlijā Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā un iesniegtā Projekta pieteikuma apstiprināšanu.
Projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 5 stacionārus āra tenisa galdus un āra trenažierus sekojošās novada atpūtas vietās:

  1. Lieģu sporta laukumā – šī atpūtas vieta izveidota 2014.gadā, kurā ir izvietoti vairāki āra trenažieri, izveidots futbola laukums un labiekārtota teritorija. Šī projekta ietvaros atpūtas vieta tiks papildināta ar tenisa galdu;

  2. Durbes stadionā – Durbes stadions pamazām tiek attīstīts. Lai būtu iespējams pilnvērtīgi atpūsties stadionā 2010.gadā tika izveidots futbola laukums, savukārt, 2016.gadā uzstādīti āra trenažieri un skeitparks, labiekārtota teritorija. 2020.gadā tiks uzsākta skrejceļa atjaunošana, šī projekta ietvaros atpūtas vieta tiks papildināta ar tenisa galdu;

  3. Raibā muižā (Durbē, Robežu ielā 3) – bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukums, kurā uzstādīti vairāki rotaļu elementi un āra trenažieris, izveidots 2015.gadā. Šī projekta ietvaros atpūtas vieta tiks papildināta ar tenisa galdu;

  4. Bērnu rotaļu un atpūtas laukums Dunalkā – bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukums izveidots 2018.gadā. Šī projekta ietvaros atpūtas vieta tiks papildināta ar tenisa galdu;

  5. Vecpilī pie Kultūras un atpūtas centra – šeit atpūtas vieta tiek izveidota pamazām,  projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 3 āra trenažierus un  āra tenisa galdu.

Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 9112,99 EUR, no kurām 75% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums, t.i. 6834,75 EUR un 2278,24 EUR Durbes novada domes finansējums. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.
 

Durbes novada pašvaldības
projektu vadītāja
Signe Rozenšteina