top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā -

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē.

 

      Aicinām ikvienu, kuram ir svarīgi pilsētā un novadā notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par 11 pilsētai un novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, drošību, ekonomiku, jaunatnes politiku, vidi, pārvaldību un digitalizāciju.
Savu viedokli būs iespējams izteikt, piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiks no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim. Pieteikšanās: https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9
 
      Novērtēt svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē, būs iespējams arī, aizpildot aptaujas anketu.
Elektroniski aptauju aizpildīt var šeit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform
 
      Drukātā veidā aptauja būs pieejama pašvaldības informatīvajā izdevumā “Durbes novada vēstis” 28.aprīlī. Lūgums aptauju aizpildīt un līdz 10. maijam ievietot pastkastītēs pie Durbes novada domes un pagastu pārvaldēm.

 

 

Darba grupā “Mobilitāte” diskutē par ērtas pārvietošanās risinājumiem nākotnē

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, ir sākušās tematisko darba grupu sanāksmes, kas notiek zoom platformā. Kopumā notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.
      12. aprīlī norisinājās pirmā tematiskā darba grupas sanāksme tēmā “Mobilitāte”. Tajā piedalījās 56 dalībnieki no jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis un novada uzņēmēji, kā arī tūrisma jomu speciālisti un biedrību pārstāvji.
 Darba grupas dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:
·       sabiedriskais transports (aptverot iekšējo un ārējo mobilitāti),
·       autoceļu un sakaru infrastruktūra,
·       gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība.
       Darba grupā pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošas, iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiskas autoceļu infrastruktūras un satiksmes organizācijas sistēmas izveidi, uz kājāmgājēju un ikdienas mobilitātes un tūrisma vajadzībām atbilstošas velo infrastruktūras izveidi (t.sk. izmantojot Zaļo ceļu un Latvijas Valsts mežu ceļu sniegtās attīstības iespējas), kā arī uz mūsdienīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstību, kas ir integrēta ar skolēnu pārvadājumiem.  
       Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:
·       piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiek no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim. Pieteikšanās: https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9
elektroniski, rakstot epastā: attistiba@dkn.lv

 


Darba grupā “Veselības aprūpe” diskutē par veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 14. aprīlī norisinājās tematiskā diskusija “Veselības aprūpe”.
Seminārā “Veselības aprūpe” kopskaitā piedalījās 42 dalībnieki - topošā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, ģimenes ārsti, sociālo aprūpes centru un feldšerpunktu, kā arī citu veselības aprūpes iestāžu pārstāvji.  
 Semināra dalībnieki par esošās situācijas problēmām diskutēja trīs tematiskajās grupās:

 Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

 Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.
 Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 Darba grupā “Izglītība” diskutē par izglītības iespējām mūža garumā

 

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 15. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Izglītība”.
Šis bija trešais pasākums no kopskaitā plānotajiem 11 tematiskajiem pasākumiem. Seminārā “Izglītība” kopskaitā piedalījās 75 dalībnieki, kuru skaitā ietilpa jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kā arī vecāku padomju pārstāvji. 
Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem trīs tematiskajās grupās:

 

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties Dienvidkurzemes novada izglītības pakalpojumu sniedzējiem.
Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.
Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:
Darba grupā “Kultūra” diskutē par nākotnes izaicinājumiem

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 16. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Kultūra”.
Seminārā “Kultūra” piedalījās 84 dalībnieki un bija pārstāvēti jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada ietilpstošo pašvaldību kultūras institūciju pārstāvji un citu pašvaldības nozaru speciālisti, kultūrizglītības iestādes pārstāvis, novadu iedzīvotāji, biedrību pārstāvji, kā arī dievnamu pārstāvis.


Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 
Vispirms diskusijā pārrunāja kultūras nozares izaicinājumus, no kuriem viens no galvenajiem ir saistīts ar kopējas identitātes veidošanu jaunajā novadā, sadarbību un esošu kultūras resursu (kultūras institūcijas, cilvēkresursi, novadiem svarīgi pasākumi u.c.) saglabāšanu un jaunu, saistošu iniciatīvu attīstīšanu ar lielāku sabiedrības pašiniciatīvu.
Pārrunājot nepieciešamās turpmākās rīcības līdz 2027. gadam, dalībnieki secināja, ka ir svarīgi uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru, tai skaitā kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt daudzveidīgu un dažādām mērķa grupām atbilstošu kultūras piedāvājumu, kā arī tika uzsvērta nepieciešamība risināt konkurētspējīga atalgojuma jautājumu un nozares profesionāļu piesaisti konkrētajām jomām.
 
Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.
Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Ekonomika” diskutē par nākotnes vajadzībām

 

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 19. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Ekonomika”.
 
Darba grupā, kurā diskutēja par ekonomikas jautājumiem, piedalījās 41 dalībnieks, pārstāvot gan jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošās pašvaldības, gan Liepājas pilsētu. Seminārā piedalījās arī novada uzņēmēji, tūrisma jomas speciālisti un biedrību pārstāvji.  
 
Dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 
Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām. Dalībnieki diskutēja gan par tūrisma attīstības iespējām, gan akcentēja nepieciešamību sakārtot ceļu infrastruktūru un meliorācijas sistēmu, attīstīt degradētās teritorijas, nodrošināt tām inženierkomunikāciju pieslēgumus, gan arī par citām problēmām.
 
Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.
Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Drošība” diskutē par drošības uzlabošanu

Seminārā piedalījās 37 dalībnieki – nozares speciālisti, atbilstošo institūciju pārstāvji no jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām un Liepājas pilsētas. 
Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām:

 
Darba grupu pārstāvji izteica priekšlikumus, kādi risinājumi, projekti un pasākumi nepieciešami, lai Dienvidkurzemē būtu droša dzīves un darba vide.   Kā būtiskākās problēmas tika uzsvērta ceļu satiksmes infrastruktūra, veloceliņu trūkums, glābšanas dienestu pie ūdens nepieciešamība un citas. 


Darba grupā “Sports” diskutē par profesionālā un amatiersporta attīstību

 
 

Seminārā “Sports” piedalījās 49 dalībnieki - jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada ietilpstošo pašvaldību sporta institūciju pārstāvji un citu pašvaldības nozaru speciālisti, uzņēmējs, novadu iedzīvotāji/ sportisti un biedrību pārstāvji.
 
Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 
Vispirms diskusijā pārrunāja un identificēja aktuālo problemātiku, kas sporta jomā vēl joprojām ir saistīta ar infrastruktūru, t.i., gan attiecībā uz nepieciešamību pēc plānveidīgiem ieguldījumiem esošajā un salīdzinoši jaunajā sporta infrastruktūrā, lai  saglabātu tās kvalitāti, gan attiecībā uz neatbilstošu infrastruktūru un nepieciešamību pēc jaunas.
 
Kā vienu no svarīgiem uzdevumiem jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā semināra dalībnieki dažādās grupās uzsvēra nepieciešamību pēc sporta nozares, īpaši infrastruktūras apzināšanas un nepieciešamības sagatavot kopīgu attīstības redzējumu ar dažāda līmeņa sporta centriem un dažādu specializāciju. Šāda pieeja palīdzētu veikt mērķtiecīgākus ieguldījumus sporta infrastruktūrā.
 
Jānorāda, ka ciešā sasaistē ar infrastruktūras jautājumiem tika pārrunāti sporta pasākumu organizēšanas un iedzīvotāju iesaistīšanas jautājumi. Jāuzsver, ka aktuāls ir arī pārvaldības un sporta jomas koordēšanas jautājums gan jaunizveidojamā novada iekšienē, gan veidojot sadarbību ar Liepāju, īpaši attiecībā uz treneru piesaisti. Semināra dalībnieki dažādās grupās identificēja nepieciešamību sadarboties ar vispārizglītojošajām skolām, kā arī aktuāls ir mobilitātes jeb pārvietošanās jautājums.  

 Darba grupā “Jaunatnes politika” diskutē par esošo situāciju un nākotnes izaicinājumiem

Seminārā tajā piedalījās 42 dalībnieki no jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām, Liepājas pašvaldības, jaunatnes darba organizatori, biedrību pārstāvji un citi interesenti.
Grupas dalībnieki diskutēja par to, kā pašvaldībām īstenot jaunatnes politikas mērķus, iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā, darba tirgū, iekļaut izglītības procesā un palīdzēt pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. Tā ir tikai daļa no aktuālajiem jautājumiem, kuri būs risināmi jaunveidojamajā novadā tuvākajos septiņus gadus.
Semināra dalībnieki – jaunatnes darba speciālisti, pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem darbā ar jaunatni. Tika izskatīti konkrēti pasākumi un projekti veiksmīgai jaunatnes politikas īstenošanai:


 

Darba grupā “Pārvaldība un digitalizācija” diskutē mūsdienīgas pārvaldes un komunikācijas risinājumiem

 

Šajā grupā piedalījās 46 dalībnieki no topošā Dienvidkurzemes novada un Liepājas – gan pašvaldību speciālisti, gan citi interesenti. Darba grupas dalībnieki diskutēja par sabiedrības iesaisti un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sekmīgas sadarbības iespējām ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Diskutēja arī par to, kā veiksmīgi izmantot digitālos rīkus komunikācijā, veidojot uz lietotāju orientētu un labi saprotamu pašvaldības pārvaldi. Tematiskās darba grupas rezultāti, saņemtās idejas un priekšlikumi tiks izmantoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna izstrādē, uzdevumu un pasākumu definēšanā.
Atgādinām arī, ka joprojām iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus saistībā ar attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna izstrādi var izteikt elektroniski, rakstot epastā: attistiba@dkn.lv