top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada domes sēde 2021.gada 25.februārī


Darba kārtība


Sēdes protokols


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
14 Par mācību procesu klātienē 1.-4.klasē Ata Kronvalda Durbes pamatskolā
17 Par nekustamā īpašuma "Gravmalas", Vecpils pagasts, Durbes novads, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
24 Par nekustamā īpašuma "Upenāji", Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
26 Par valsts budžeta dotācijas izlietošanu pārtikas paku piegādei 1.-4.klašu izglītojamiem
27 Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
29 Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Durbes novadā
30 Par autorallija trases saskaņošanu
33 Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu


Sēdes protokola pielikumi


Durbes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošā daļa:

Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Durbes novadā
Pieteikuma veidlapa pašpatēriņa zvejai

Darba uzdevums Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādei

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību