top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.10  2018.gada 30.augustā


Darba kārtība

Sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi:

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
163 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, un grupu komplektācijas kārtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis””
164 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
165 Par iestādes “Durbes novada sports” vadītāja iecelšanu amatā
176 Par Durbes novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas nolikuma apstiprināšanu
177 Par izmaiņām amatu (štatu) sarakstā
178 Par grozījumu izdarīšanu Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
179 Par grozījumiem Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
180 Par kārtības par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām apstiprināšanu

Protokola pielikumi

Grozījumi Nr.1 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā   
Kārtība par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām   
Saistošie noteikumi  Nr.15/2017 “Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”   
Precizējumi saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, un grupu komplektācijas kārtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”  

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību