top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2019.gada 24.oktobrī plkst.09.00

 Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
301 Par nekustamā īpašuma Skolas iela 12A lietošanas mērķa maiņu
326 Par kārtības “Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, novērtēšanas un izlietošanas kārtība Durbes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
328 Par nekustamā īpašuma Durbes upe zemes vienību lietošanas mērķa maiņu
329 Par īpašuma “Peldu iela” nosaukuma maiņu
330 Par īpašuma “Līvāni 1” nosaukuma maiņu
331 Par īpašuma “Avotu iela”, Durbē un īpašuma “Avotu iela”, Durbes pagastā sadalīšanu, pievienošanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
332 Par izmaiņām komiteju sastāvā
333 Par Durbes novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdes lēmuma Nr.186 (prot.Nr.7  21. §) “Par nekustamā īpašuma “Bij. Graviņu komplekss Nr.21, Dunalkas pagasts, Durbes novads,  nosaukuma maiņu, uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” grozīšanu
334 Par Durbes novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmuma Nr.42 “Par nekustamā īpašuma “Ziedulejas”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
335 Par Durbes novada domes 2019.gada 29.marta sēdes lēmuma Nr.69 (prot.Nr.3  9. §) “Par Durbes novada domes 2018.gada 29.novembra lēmuma Nr.258 (prot.Nr.15 31.§) “Par zemes nomu nekustamajā īpašumā “Kociņi” atcelšanu un nekustamā īpašuma “Kociņi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
336 Par Durbes novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma Nr.99 (prot.Nr.4  7. §) “Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
337 Par Durbes novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma Nr.100 (prot.Nr.4  8. §) “Par nekustamā īpašuma “Sidrabmalas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
338 Par nekustamā īpašuma “Kociņi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
339 Par nekustamā īpašuma “Ziedulejas”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
340 Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
341 Par nekustamā īpašuma “Sidrabmalas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā

Protokola pielikumi

Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, novērtēšanas un izlietošanas kārtība Durbes novada pašvaldībā   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību