top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Domes sēde 2020.gada 27.augustā plkst.10.00


Darba kārtība


Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
291 Par nekustamā īpašuma "Kalnāju kūts un šķūnis", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
292 Par aizņēmumu investīciju projekta "Transporta infrastruktūras atjaunošana Durbes pilsētā, Durbes novadā" realizācijai
293 Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10-26, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
294 Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 3, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
297 Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Aizputes iela 3C, Durbe, Durbes novads
320 Par nekustamā īpašuma "Pļavmalas", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
321 Par nekustamā īpašuma "Zīgotņi", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
323 Par nekustamā īpašuma "Kalnāju kūts un šķūnis", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
326 Par nekustamā īpašuma "Modriņi", Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
327 Par nekustamā īpašuma "Gobu kalns", Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
328 Par nekustamā īpašuma "Kalna Upmaļi", Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
329 Par nekustamā īpašuma "Audzes", Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
331 Par nekustamā īpašuma "Vecā zāģētava", Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
332 Par nekustamā īpašuma "Saliņi", Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
333 Par nekustamā īpašuma "Lazdas", Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
334 Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 3C, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
335 Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 4, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
336 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 62A, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
337 Par nekustamā īpašuma "Vēras", Vecpils pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
338 Par nekustamā īpašuma "Vecā zāģētava", Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
339 Par nekustamā īpašuma "Saliņi", Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
340 Par zemes starpgabala "Lazdas", Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
341 Par nekustamā īpašuma "Pļavmalas", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
342 Par nekustamā īpašuma "Zīgotņi", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
343 Par nekustamā īpašuma "Modriņi",  Durbes pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
344 Par nekustamā īpašuma "Grobu kalns",  Durbes pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
345 Par nekustamā īpašuma "Audzes",  Durbes pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
346 Par zemes starpgabala Aizputes iela 3C, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
347 Par nekustamā īpašuma Sporta iela 4, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
348 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 62A, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
349 Par papildus līdzfinansējumu Liepājas rajona sporta skolai
352 Par aizņēmumu investīciju projekta "Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē, 2.kārta" realizācijai
353 Par aizņēmumu investīciju projekta "Veselību un fizisko aktivitāšu infrastruktūras izveide" realizācijai
354 Par interešu izglītības komisiju
355 Par grozījumiem Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
357 Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Aizputes iela 3D, Durbe, Durbes novads
358 Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 3D, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
359 Par zemes starpgabala Aizputes iela 3D, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai

Protokola pielikumi

Grozījumi Nr.3 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā   
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību