top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2019.gada 27.novembrī plkst.10.00 


 Darba kārtība


Protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
347 Par nekustamā īpašuma "Dunalkas skola" nomu
376 Par Durbes novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmuma Nr.222 “Par nekustamā īpašuma “Sedoliņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
377 ar starpgabala statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Pie Upmaļiem”, Dunalkas pagasts, Durbes novads
378 Par nekustamā īpašuma “Lilavas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
379 Par nekustamā īpašuma “Sedoliņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
380 Par nekustamā īpašuma “Mazpūri”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
381 Par nekustamā īpašuma “Sedoliņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
382 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 37, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
384 Par nekustamā īpašuma “Lilavas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
385 Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
386 Par nekustamā īpašuma “Ziedulejas”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
387 Par nekustamā īpašuma “Kociņi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
388 Par nekustamā īpašuma “Sidrabmalas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
389 Par nomas maksas noteikšanu
390 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
394 Par nekustamā īpašuma “Pie Upmaļiem”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
395 Par nekustamā īpašuma “Pie Upmaļiem”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
396 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) ikgadējās novērtēšanas un prēmēšanas nolikumā
397 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos “Par svētku pabalstiem Durbes novadā”

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību