top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2016.gada 29.septembrī


Darba kārtībaSēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi:


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
230 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
231 Par grozījumiem Durbes novada domes 2016.gada budžetā
232 Nolikums par Skolas iela 3, Durbē mazās zāles izmantošanu
234 Par publiskas teritorijas statusa noteikšanu publiskas piekļuves infrastruktūras attīstīšanai
235 Par Durbes novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu
236 Par dzīvokļa "Rīgas iela 1" Nr.3, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads reģistrēšanu zemesgrāmatā
238 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
239 Par Dzīvokļu komisijas darbību
240 Kārtība, kādā izglītības iestādes vadītājs izstrādā tarifikāciju pedagogu darba samaksai
244 Par Durbes novada simbolikas lietošanu
248 Par dzīvokļa "Skolas iela 2"-10, Durbe, Durbes novads, platības precizēšanu
249 Par dzīvokļa "Raiņa iela 49"-5, Durbe, Durbes novads, platības precizēšanu
250 Par dzīvokļa "Raiņa iela 69"-16, Durbe, Durbes novads, platības precizēšanu
251 Par dzīvokļa "Lapegles"-9, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
252 Par dzīvokļa "Blāzmas"-1, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu


Protokola pielikumi:


Saistošie noteikumi Nr.7/2016     

Saistošie noteikumi Nr.8/2016    

Nolikums par Skolas iela 3, Durbē mazās zāles izmantošanu       

Kārtība, kādā izglītības iestādes vadītājs izstrādā tarifikāciju pedagogu darba samaksai     

Dzīvokļu komisijas nolikums       

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību