top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.15 2018.gada 29.novembrī

Darba kārtība

Sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums Lēmuma pielikumi
236 Par dzīvokļa Skolas iela 2-5, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai  
237 Par dzīvokļa Skolas iela 2-11, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai  
238 Par dzīvokļa Raiņa iela 37-8, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai  
239 Par dzīvokļa "Saulgrieži"-5, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai  
244 Par saistošo noteikumu "Par Durbes novada domes nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājumu kartē" izdošanu  
245 Par 2018.gada 28.februārī noslēgto deleģēšanas līgumu  
247 Par līdzfinansējumu Liepājas rajona sporta skolai  
252 Par adreses likvidēšanu unženierbūvēm  
253 Par nosaukuma piešķiršanu elzsbetona autoceļu pārvadiem  
254 Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumu atjaunošanu lauku apvidos" realizāciju 1.pielikums
2.pielikums

Protokola pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.17/2018 "Par Durbes novada domes nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājumu kartē"
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību