top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2016.gada 27.oktobrī


Darba kārtība

Protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
262 Par finansējumu fondam "Sibīrijas bērni"
263 Par SIA "Lattelecom" piedāvāto optisko pieslēgumu realizācijas risinājumu Durbē
269 Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "RĀVAS SKOLA"
270 Par valsts autoceļiem Durbes novadā
271 Par robežu pārkārtošanu zemes gabaliem Ganību iela un Ganību iela 9
272 Par zemes vienības "Ķikuru kapi" piekritību pašvaldībai
273 Par zemes vienības "Sausā lauka kapi" piekritību pašvaldībai
274 Par zemes vienības "Lāses" piekritību pašvaldībai
275 Par saistošajiem noteikumiem "Par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu Durbes novada iedzīvotājiem
276 Par Durbes novada izglītības iestāžu vadītāju izvērtēšanas komisijas izveidošanu
279 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Kuršu sēta Durbē"

Protokola pielikumi:


Saistošie noteikumi Nr.10/2016 "Par ģimenes aistenta pakalpojuma piešķiršanu Durbes novada iedzīvotājiem"    

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību