top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.16 2018.gada 20.decembrī


Darba kārtība


Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
259 Par FIA Eiropas rallija čempionāta posma Rally Liepāja rīkošanu
260 Par telpu grupu izdalīšanu un domājamo daļu noteikšanu
291 Par dzīvokļa Peldu iela 2-1, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
292 Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 19, Durbē nomas maksu
293 Par maksu par apkuri Raiņa ielā 19, Durbē
294 Par grozījumiem saistošajos noteikumos "Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu"
303 Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Ganību iela 2"
307 Par iestādes "Kultūras un atpūtas centrs Vecpilī" vadītāja iecelšanu amatā

Protokola pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.18/2018 "Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2017 "Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu"  

UZMANĪBU !!!

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek mainīts Durbes pamatskolas direktores e-pasta nosaukums. Turmāk tas būs kristine.bruzule@durbe.lv  (ar punktu starp vārdu un uzvārdu).
Līdz 2.martam vienlaicīgi darbosies arī jau esošais e-pasts: kristinebruzule@durbe.lv


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību