top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2020.gada 29.decembrī

Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
436 Par atbalstu Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” izglītojamo ģimenēm
437 Par atbalstu novada iedzīvotājiem un viņu bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības individualizētās nodarbības
438 Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas samaksas termiņa pārcelšanu
439 Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Durbes novada pašvaldībā
447 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Pārgāze”, Dunalkas pagasts, sadalīšanai
449 Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidi
468 Par nekustamā īpašuma “Vilnīši”, Vecpils pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
473 Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
474 Par līdzfinansējumu Liepājas rajona sporta skolai
476 Par Durbes novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu
477 Par grozījumiem Durbes novada domes 2015.gada 09.decembra saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Protokola pielikumi

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2020 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Durbes novada pašvaldībā”   ►
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2020 “Durbes novada pašvaldības 2021.gada budžets”    ►

Durbes novada pašvaldības 2021.gada budžeta paskaidrojumi   ►
Durbes novada pašvaldības 2021.gada budžeta pielikumi   ►
Investīciju plāns 2021.gadam   ►
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2020 “Par grozījumiem Durbes novada domes 2015.gada 09.decembra saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” ”   ►

 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību