top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2016.gada 24.novembrī

Darba kārtība

Sēdes protokols


Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
300 Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Durbes novada pašvaldībā
301 Par iesaisti Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" projektā
302 Par akreditācijas ekspertu
303 Par Durbes novada Vēlēšanu komisiju
307 Par dalību ERAF projektā
308 Par iepirkumu "Dunalkas kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras atjaunošana"
309 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) ikgadējās novērtēšanas un prēmēšanas nolikumā


UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību