top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2016.gada 24.novembrī

Darba kārtība

Sēdes protokols

     Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
300 Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Durbes novada pašvaldībā
301 Par iesaisti Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" projektā
302 Par akreditācijas ekspertu
303 Par Durbes novada Vēlēšanu komisiju
307 Par dalību ERAF projektā
308 Par iepirkumu "Dunalkas kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras atjaunošana"
309 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) ikgadējās novērtēšanas un prēmēšanas nolikumā

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību