top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.18 2017.gada 20.decembrī


Darba kārtība


Domes sēdes protokols


 Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
286 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
287 Par līdzfinansējumu Liepājas rajona sporta skolai
288 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
289 Par saistošo noteikumu “Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu
290 Par grozījumiem Durbes novada pedagogu prēmēšanas un apbalvošanas nolikumā
291 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā”

Protokola pielikumi:

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2017 "Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets”"   
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2017 “Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžets”   
Durbes novada vidēja termiņa autoceļu fonda izlietojuma programma 2018. – 2020.gadam   
Grozījumi Nr.2 Durbes novada pedagogu prēmēšanas un apbalvošanas nolikumā    
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) KAPU SVĒTKI DURBES NOVADĀ
     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību