top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.19 2017.gada 28.decembrī


Darba kārtība

Sēdes protokols

Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
295 Par saistošo noteikumu “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” apstiprināšanu
296 Par precizējumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu Durbes novadā”
297 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
328 Par Durbes novada pašvaldības īpašumā un tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu apstiprināšanu

Porotokola pielikumi:

Saistošie noteikumi Nr.17/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”   
Saistošie noteikumi Nr.18/2017 “Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada domes 2017.gada budžets””   

 Klausīties sēdes audioierakstu

 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs Arhīvs



Durbes logo

  









Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību