top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.1 2018.gada 25.janvārī

Darba kārtība

Sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmums Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
5 Par zvejas noteikumu ievērošanas uzraudzību Durbes ezerā
9 Par Durbes novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmuma Nr.279 (prot.Nr.17  15.§) "Par dzīvokļa Peldu iela 2-1, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā" grozīšanu
13 Par viena izglītojamā izmaksām Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēs
14 Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumiem
15 Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "Upesputriņi - Mālu krogs" posmu pārbūve" realizācijai
20 Par Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" nolikumu
21 Par atļauju savienot amatus Mairitai Pildavai

Protokola pielikumi

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" nolikums   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību