top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2020.gada 30.janvārī plkst.10.00 


Darba kārtība

Sēdes protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
1 Par līdzfinansējumu Liepājas rajona sporta skolai
2 Par Durbes novada pašvaldības 2020.gada budžetu
3 Par iestāžu reorganizāciju
4 Par viena izglītojamā izmaksām Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēs
5 Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "Bunču ceļš" pārbūve" realizācijai
6 Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "Brenči Kalēji" pārbūve" realizācijai
7 Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "Rāvas kapi Avoti" pārbūve" realizācijai
8 Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "Graudu ceļš" posma pārbūve" realizācijai
9 Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "Durbe Vārve" posma pārbūve" realizācijai
18 Par adreses maiņu nekustamā'ipašuma "Ķoņi-2", Durbes pagastā, ēkai
19 Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Durbes novadā
20 Par grozījumiem Ata Kronvalda Durbes pamatskolas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtībā

Protokola pielikumi

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2020 "Durbes novada pašvaldības 2020.gada budžets"   
Durbes novada pašvaldības 2020.gada budžeta paskaidrojumi   

Durbes novada vidēja termiņa autoceļu fonda izlietojuma programma 2020.- 2022.gadam   

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2020 "Grozījumi Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums""   

Dunalkas / Vecpils kultūras un atpūtas centra nolikums   

Grozījumi Nr.1 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtībā   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību