top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.2 2019.gada 28.februārī


Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
42 Par nekustamā īpašuma “Ziedulejas”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
43 Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Punduri”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
46 Par nekustamā īpašuma “Centra sakņu dārzi” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
47 Par īpašuma “Centra ceļš” nosaukuma maiņu
48 Par zemes gabalu atdalīšanu
49 Par īpašuma “Degvielas bāze attīrīšanas stacija” nosaukuma maiņu
51 Par nekustamajiem īpašumiem Rozītes un Andrrozītes
52 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā”
53 Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikumu
54 Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtību
55 Par A.Spāģa Dunalkas pamatskolu
56 Par saistošo noteikumu “Par atbalstu kultūras projektiem Durbes novadā” projektu
57 Par atļauju savienot amatus Alisei Ansonei
58 Par Durbes novada domes Medību koordinācijas komisiju
59 Par nekustamā īpašuma Durbe-Vārve, Tadaiķu pagastā platības apstiprināšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu

Protokola pielikumi

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums    
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība    

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību