top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.3 2018.gada 29.martā

Darba kārtība

Domes sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
45 Par zemes starpgabala Kalnozoli, Vecpils pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
46 Par dzīvokļa Celtnieku iela 6-7, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads nodošanu atsavināšanai
47 Par dzīvokļa Rīgas iela 1-1, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads nodošanu atsavināšanai
48 Par dzīvokļa “Avoti”-14, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads nodošanu atsavināšanai
49 Par dzīvokļa “Saulgrieži”-9, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads nodošanu atsavināšanai
50 Par dzīvokļa Raiņa iela 69-2, Durbe, Durbes novads nodošanu atsavināšanai
51 Par dzīvokļa “Kaimiņi”-1, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads nodošanu atsavināšanai
52 Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 4-7, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
53 Par nekustamā īpašuma Peldu iela 2-1, Durbe, Durbes novads, platības precizēšanu
61 Par Liepājas reģiona galveno bibliotēku
62 Par grozījumiem pašvaldības nolikumā
63 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” ”
64 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā” ”
65 Par nekustamo īpašumu nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu
66 Par aizņēmumu projekta „Autoceļa “Mazlāņi-Zviedri” pārbūve” realizācijai
67 Par projektu “Ganību ielas posma pārbūve, Durbē”
68 Par atļauju savienot amatus Ojāram Petrēvicam

Protokola pielikumi

Grozījumi Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Durbes novada pašvaldības nolikums” ”    
Precizējum Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” ”   ►
Precizējumus Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā” ”   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību