top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.3 2019.gada 29.martā


Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
64 Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 12, Durbe, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
65 Par nekustamā īpašuma “Attekas”, Durbes pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
66 Par nekustamā īpašuma “Kalna Cērpi”, Durbes pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
67 Par nekustamā īpašuma “Sarmas”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads, uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
69 Par Durbes novada domes 2018.gada 29.novembra lēmuma Nr.258 (prot.Nr.15 31.§) “Par zemes nomu nekustamajā īpašumā “Kociņi” atcelšanu un nekustamā īpašuma “Kociņi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
71 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos “Par svētku pabalstiem Durbes novadā”
72 Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām
73 Par Durbes novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanu
78 Par īpašuma “Degviela Centrs” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
79 Par īpašuma “Birznieki Apši” sadalīšanu
80 Par īpašuma “Ģirti Mārki Stiebri” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
81 Par īpašuma “Cīravas pag. robeža Ozolāji” nosaukuma maiņu
83 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu Durbes novadā” projektu
84 Par Dunalkas kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā
85 Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību
86 Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā

Protokola pielikumi

Durbes novada pašvaldības 2019.gada budžets un ar to saistītie dokumenti:
Saistošie noteikumi Nr.4/2019   
Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums   
Pielikums Nr.1.1.   
Pielikums Nr.1.2.   
Pielikums Nr.2.1.   
Pielikums Nr.2.2.   
Pielikums Nr.3       
Durbes novada vidēja termiņa autoceļa fonda izlietojuma programma 2019.-2021.gadam   
Durbes novada pašvaldības finansējums projektiem / aktivitātēm 2019.gadā   
Finansējuma apmērs izglītības iestāžu pedagogiem 01.01.-31.08.2019.   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību