top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2020.gada 27.februārī plkst.10.00

Darba kārtība

Sēdes protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
32 Par iestādes “Dunalkas / Vecpils kultūras un atpūtas centrs” vadītāja iecelšanu amatā
34 Par nekustamā īpašuma “Bērzdīķmala”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
35 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu dzēšanu
36 Par īpašuma “Kalnarāji” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
37 Par autorallija trases saskaņošanu
38 Par precizējumiem Durbes novada domes 2019.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.8/2019 “Par koku ciršanu ārpus meža Durbes novadā”
39 Par pilnvarojuma līgumu
50 Par Durbes novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmuma Nr.4 “Par viena izglītojamā izmaksām Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēs” atcelšanu
51 Par viena izglītojamā izmaksām Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēs
52 Par nekustamā īpašuma “Āri”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
53 Par darba samaksu
54 Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Miksoņi”, Durbes pagasts, Durbes novads
55 Par nekustamā īpašuma “Miksoņi”, Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
56 Par grozījumiem Durbes novada būvvaldes nolikumā

Protokola pielikumi

grozījumi Nr.1 Durbes novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas nolikumā   ►
grozījumi Nr.2 Durbes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā    ►
grozījumi Nr.7 Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas nolikumā    ►
grozījumi Nr.1 Durbes novada būvvaldes nolikumā    ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību