top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.4 2018.gada 26.aprīlī

Darba kārtība

Sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi:


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
69 Par Durbes novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
73 Par dzīvokļa “Līguti 1”-5, Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
74 Par dzīvokļa “Līguti 1”-6, Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
77 Par medību tiesību nomas izsoli
79 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos “Durbes novada pašvaldības nolikums”
80 Par saistošo noteikumu projektu par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Protokola pielikumi:

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2018 “Grozījumi Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Durbes novada pašvaldības nolikums”   ►
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2018 “Par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību