top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.4 2019.gada 25.aprīlī


Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
97 Par dzīvokļa Skolas iela 12-24, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
98 Par nekustamā īpašuma “Andrrozītes”, Dunalkas pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
99 Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
100 Par nekustamā īpašuma “Sidrabmalas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads,  uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
102 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības Administrācijas nolikumā
103 Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
112 Par saistošo noteikumu “Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Durbes novadā” apstiprināšanu
113 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā”
115 Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
116 Par aizņēmumu investīciju projekta “Izglītības iestāžu pieejamības prasību un izglītojamo drošas vides nodrošināšana” realizācijai

Protokola pielikumi:

Grozījumi Nr.3 Durbes novada pašvaldības Administrācijas nolikumā   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību