top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Durbes novada domes sēde 2021.gada 25.martā 

Darba kārtība

Sēdes protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
48 Par nekustamā īpašuma “Zebras-1”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
51 Par nedzīvojamās telpu grupas - pasts, “Šalkas-1”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads reģistrēšanu zemesgrāmatā
52 Par papildinājumiem 2021.gada 28.janvāra domes lēmumā Nr.6 “Par izglītības iestāžu darba samaksas fonda apstiprināšanu”
53 Par medību tiesību nomas izsoli
59 Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Šalkas” esošās dzīvojamās ēkas nedzīvojamajai telpu grupai – pastam, “Bez adrese” ar kadastra apzīmējumu 64880010013001008, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
61 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu Skolas iela 5, Skolas iela 5A, Skolas iela, Durbe, Durbes novads sadalīšanai un daļu apvienošanai ar nekustamo īpašumu Skolas iela 7A, Durbe, Durbes novads
69 Par nekustamā īpašuma “Apši 2”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nomas tiesību izsoli


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību