top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.5 2015.gada 26.martā


Darba kārtība


Protokols

      Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie lēmumi:


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
86 Par izmaiņām Durbes novada domes Finanšu komitejas sastāvā
87 Par izmaiņām Durbes novada domes Sociālo jautājumu komitejas sastāvā
89 Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes likvidāciju
90 Par karogu izvērtēšanas sabiedrisko komisiju
105 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai SKYR
106 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai SKYR
110 Par nekustamā īpašuma "Mazlāņi", Vecpils pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Durbes novada pašvaldības īpašumu
112 Par LRAAP 2014. - 2020.gadam
113 Par Kārtību, kādā veic pedagogu godināšanu un piešķir piemaksas par papildus ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem un sacensībām un sākumskolas pedagogu godināšanu, kas nodrošina augstus mācību sasniegumus

Protokola pielikumi:Kārtība, kādā veic pedagogu godināšanu un piešķir piemaksas par papildus ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem un sacensībām un sākumskolas pedagogu godināšanu, kas nodrošina augstus mācību sasniegumus


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību