top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.5 2017.gada 27.aprīlī plkst.9.00

Darba kārtība


Sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
93 Par projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Dunalkā”
94 Par projektu “Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē”
95 Par projektu “Ekspozīcijas un glabāšanas ēku izveide muzeja vajadzībām”
96 Par projektu “Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram”
97 Par projektu “Autoceļa “Upesputriņi – Mālu krogs” posmu pārbūve”
98 Par projektu “Autoceļa “Mazlāņi – Zviedri” pārbūve”
101 Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 6-7, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
102 Par nekustamā īpašuma Kaimiņi-14, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
103 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 1-12, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
105 Par Durbes novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmuma Nr.82 “Par aktualizēto Rīcības un investīciju plānu 2017. – 2019.gadam” atcelšanu
106 Par aktualizēto Rīcības un investīciju plānu 2017. – 2019.gadam
117 Par Durbes novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
126 Par adrešu piešķiršanu ēkas “Stacija Ilmāja” telpu grupām
127 Par adrešu piešķiršanu ēkas “Tadaiķu stacija” telpu grupām
129 Par Durbes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmuma Nr.311 (prot.Nr.19  2.§) atcelšanu
130 Par līguma par apbūves tiesību piešķiršanu slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”


Aktualizētais Rīcības un investīciju plāns 2017. - 2019.gadam    
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību