top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.5 2018.gada 24.maijā


Darba kārtība


Protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
85 Par noteikumiem par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā
86 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
97 Par dzīvokļa Raiņa iela 21-2, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
98 Par ziedojuma pieņemšanu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SAKRET"
99 Par Durbes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm
101 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma "Ganību iela 2" sadalīšanai
102 Par nekustamā īpašuma "Saulgrieži"-9, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
103 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 1-1, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
104 Par nekustamā īpašuma "Avoti"-14, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
105 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 69-2, Durbe, Durbes novads, platības precizēšanu
106 Par nekustamā īpašuma "Kaimiņi"-1, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
107 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu "Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Durbes pilsētā" projektu
109 Par publiskās apspriešanas rīkošanu Raiņa ielas pārdēvēšanai par Z.A.Meierovica ielu
111 Par līguma slēgšanu ar Grobiņas novadu par mūzikas skolas pakalpojumu


Protokola pielikumi

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību