top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada domes sēde 2020.gada 26.martā plkst.10.00


Darba kārtība


Sēdes protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
79 Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam "Lazdas", Dunalkas pagasts, Durbes novads
80 Par dzīvokļa Celtnieku iela 10-26, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
81 Par Durbes novada domes 2016.gada 25.augusta sēdes lēmuma Nr.202 "Par dzīvokļa "Blāzmas"-1, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai" atcelšanu
82 Par dzīvokļa "Mednieki"-1, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
83 Par dzīvokļa "Mednieki"-3, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
84 Par dzīvokļa "Blāzmas"-1, Vecpils pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
90 Par Rally Liepāja norises saskaņošanu
91 Par īpašuma Bērzi, Tadaiķu pagast;a sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
93 Par nekustamo īpašumu Rīgas iela 9 un Peldu iela, Durbē robežu un platību precizēšanu
97 Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu
98 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības nolikumā

Protokola pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.3/2020 "Grozījumi Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikumu""   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību