top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2019.gada 30.maijā plkst.9.00

Darba kārtība

Sēdes protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu

 

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
147 Par nekustamā īpašuma “Brenči Kalēji”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
148 Par nekustamā īpašuma “Bunču ceļš”, Durbes pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
149 Par nekustamā īpašuma “Graudu ceļš”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
150 Par nekustamā īpašuma “Durbe Vārve”, Tadaiķu pagasts, un “Durbe Vārve”, Durbes pagasts, apvienošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā
151 Par nekustamā īpašuma “Rāvas kapi Avoti”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
152 Par nekustamā īpašuma “Vārve Ģirti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
153 Par grozījumiem nolikumā “Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu”
154 Par noteikumu “Durbes novada domes un tai pakļauto iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu
155 Par inženierbūves “Morķu iela” nosaukuma maiņu
156 Par Durbes novada domes 2019.gada 29.marta sēdes lēmuma Nr.80 (prot.Nr.3  20. §) “Par īpašuma „Ģirti Mārki Stiebri” sadalīšanu un  jaunu nosaukumu piešķiršanu” grozīšanu
157 Par īpašumu “Alpiņi Daidzes Uzvaras” un “Graviņas-Daidzes” sadalīšanu, apvienošanu un nosaukumu maiņu
158 Par nekustamo īpašumu Sedoli un Sedoliņi, Vecpils pagastā, platības precizēšanu
159 Par atļauju savienot amatus Mairitai Pildavai
160 Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā
161 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Ojāram Petrēvicam
162 Par noteikumu “Durbes novada pašvaldības Grāmatvedības politika” atcelšanu
165 Par precizējumiem Durbes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2019

 

Protokola pielikumi

Grozījumi Nr.1 nolikumā "Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu"   
Grozījumi “Noteikumos par Ata Kronvalda Durbes pamatskolas telpu un inventāra izmantošanas kārtību un sniegto pakalpojumu maksas apmēru”   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību