top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2015.gada 28.maijā


Darba kārtība

Protokols

     Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie lēmumi:

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
175 Par deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu
176 Par līguma slēgšanu
214 Par nekustamā īpašuma "Vālodzes", Dunalkas pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
216 Par Durbes novada pašvaldības ieguldījumu kapitālsabiedrībā SIA "Priekules slimnīca"
217 Par nekustamā īpašuma "Rijnieki - Dumbrāji", Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Durbes novada pašvaldības īpašumu
219 Par nekustamo īpašumu "Blāzmas", 6494 001 0180, Vecpils, Vecpils pagasts
220 Par dzīvokļa platības precizēšanu "Blāzmas"-2, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads
223 Par nekustamo īpašumu Skolas iela 14, Durbe, Durbes novads
224 Par nekustamo īpašumu Raiņa iela 23, Durbe, Durbes novads
225 Par īpašumu uzmērīšanu
226 Par īpašumu uzmērīšanu
227 Par īpašumu uzmērīšanu
228 Par medību tiesību nomas izsoli
229 Par 5-6 gadīgo bērnu obligāto apmācību Durbes novadā
232 Par Durbes novada domes Mūzikas studijas bērnu un jauniešu vasaras nometni
233 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību