top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.7 2017.gada 25.maijā plkst.9.00

Darba kārtība


Protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
134 Par finansējuma piešķiršanu jauniešu deju kolektīva "Lāņupīte" dalībai vasaras kultūras festivālā Slovākijā
135 Par grozījumiem Durbes novada pedagogu prēmēšanas un apbalvošanas nolikumā
136 Par grozījumiem Kārtībā par Durbes novada skolēnu stipendijām 2016./2017.mācību gada noslēgumā
139 Par publiskā gada pārskata apstiprināšanu
146 Par nekustamā īpašuma Parka iela 2A zemes vienības daļas lietošanas mērķa un platības noteikšanu
147 Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā
148 Par Durbes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 "Durbes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums"


Protokola pielikumi

Grozījumi Nr.1 Durbes novada pedagogu prēmēšanas un apbalvošanas nolikumā   
Grozījumi Nr.1 Kārtībā par Durbes novada skolēnu stipendijām 2016./2017.mācību gada noslēgumā   
Durbes novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats   


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS


No 7.02 līdz 01.03 Izpilddirektors V.Kārkliņš atvaļinājumā

 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Sludinājumi Vakances Durbes KS Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Arhīvs



Durbes logo

  









Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību