top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.7 2018.gada 28.jūnijā


Darba kārtība


Sēdes protokols


    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi:


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
113 Par "Noteikumiem par ata Kronvalda Durbes pamatskolas telpu un inventāra izmantošanas kārtību un sniegto pakalpojumu maksas apmēru"
121 Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA "Mērniecības datu centrs"
123 Par saistošajiem noteikumiem "Par bērna reģistrācijas, uzņemšanas un grupu komplektācijas kārtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis" "
124 Par izmaiņām komisiju sastāvā
125 Par publiskā gada pārskata apstiprināšanu
126 Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
128 Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 "Par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" apstiprināšanu
129 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu Nr.13/2018 "Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā" apstiprināšanu

Protokola pielikumi:


Noteikumiem par ata Kronvalda Durbes pamatskolas telpu un inventāra izmantošanas kārtību un sniegto pakalpojumu maksas apmēru   
Durbes novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats   

UZMANĪBU !!!

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek mainīts Durbes pamatskolas direktores e-pasta nosaukums. Turmāk tas būs kristine.bruzule@durbe.lv  (ar punktu starp vārdu un uzvārdu).
Līdz 2.martam vienlaicīgi darbosies arī jau esošais e-pasts: kristinebruzule@durbe.lv


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību