top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2019.gada 27.jūnijā 


Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi


Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
166 Par publiskās apspriešanas  par Durbes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu rezultātiem
167 Par Durbes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu
168 Par dalību projektā “Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (LIVE LAKE)
171 Par nekustamo īpašumu Ziedulejas, Bez nosaukuma  un Alkšņi, Tadaiķu pagastā robežu un platību precizēšanu
184 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Durbe, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
188 Par grozījumiem Durbes novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumā Nr.55
191 Par publiskā gada pārskata apstiprināšanu
192 Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA “Mērniecības datu centrs”

Protokola pielikumi


Darba uzdevums attīstības programmas izstrādei   ►
Publiskais 2018.gada pārskats   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību