top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2020.gada 30.aprīlī  Sēdes darba kārtība


Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
107 Par Durbes novada pašvaldības 2019.gada Gada pārskata apstiprināšanu
108 Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas samaksas termiņa pārcelšanu
109 Par atbalstu novada iedzīvotājiem un viņu bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības individualizētās nodarbības
110 Par atbalstu Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” izglītojamo ģimenēm
111 Par bāriņtiesu sadarbību
125 Par nekustamo īpašumu Vilnīši, Gravmalas, Birzgaļi, Stroķu skola un Pagasta meži, Vecpils pagastā robežu un platību precizēšanu
126 Par nekustamo īpašumu Naurēni un Raiņa iela 61A, Durbē robežu un platību precizēšanu
127 Par nekustamo īpašumu Zemenes un Pie Jaunbrenčiem, Tadaiķu pagastā robežu un platību precizēšanu
128 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Pagastnams”, Vecpils pagastā sadalīšanai
145 Par nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanas saskaņošanu
147 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Dunalkā sadalīšanai
148 Par dzīvokļa Rīgas iela 1-11, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
149 Par atbalsta sniegšanu izglītojamo grupām ārkārtējās situācijas laikā

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību