top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.8  2018.gada 13.jūlijā


Darba kārtība

Domes sēdes protokols


    Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi:

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
130 Par aizņēmumu projekta "Ganību ielas posma pārbūve, Durbē" realizācijai
131 Par aizņēmumu projekta "Ata Kronvalda Durbes pamatskolas teritorijas labiekārtošana" būvniecības 2.kārtas realizācijai
132 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 21-2, Durbe, Durbes novads, platības precizēšanu
133 Par nekustamā īpašuma "Līguti 1"-5, Durbes pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
134 Par nekustamā īpašuma "Līguti 1"-6, Durbes pagasts, Durbes novads, platības precizēšanu
135 Par Durbes novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmuma Nr.60 grozīšanu
137 Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā

UZMANĪBU !!!

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek mainīts Durbes pamatskolas direktores e-pasta nosaukums. Turmāk tas būs kristine.bruzule@durbe.lv  (ar punktu starp vārdu un uzvārdu).
Līdz 2.martam vienlaicīgi darbosies arī jau esošais e-pasts: kristinebruzule@durbe.lv


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību