top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.9  2018.gada 26.jūlijā

Darba kārtība

Sēdes protokols

    Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
142 Par grāmatvedības uzskaitē neesošo ilgtermiņa ieguldījumu uzņemšanu bilancē un izslēgšanu no bilances
144 Par medību tiesību nomas izsoli
149 Par sabiedriskās aptaujas rezultātiem par Raiņa ielas pārdēvēšanu par Z.A. Meierovica ielu
152 Par saistošajiem noteikumiem “Par Durbes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību kultūras jomā biedrībām un nodibinājumiem”
153 Par iestādes “Durbes novada sports” nolikuma apstiprināšanu
154 Par iestādes “Durbes kultūras nams” nolikuma apstiprināšanu
155 Par iestādes “Vecpils kultūras un atpūtas centrs” nolikuma apstiprināšanu
156 Par grozījumiem Lieģu un Dunalkas kultūras namu nolikumos
157 Par grozījumiem Durbes novada kultūras iestāžu maksas pakalpojumos
158 Par nolikuma “Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu” apstiprināšanu
159 Par grozījumiem Durbes novada Dunalkas bibliotēkas nolikumā
161 Par izmaiņām Koku ciršanas ārpus meža komisijas sastāvā

Protokola pielikumi

iestādes “Durbes novada sports” nolikums   
iestādes “Durbes kultūras nams” nolikums   
iestādes “Vecpils kultūras un atpūtas centrs” nolikums   
grozījumi Lieģu kultūras namu nolikumā   
grozījumi Dunalkas kultūras namu nolikumā   
grozījumi nolikumā “Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"   
grozījumi nolikumā “Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"   
grozījumi nolikumā “Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"   
nolikums “Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu”   
grozījumi Durbes novada Dunalkas bibliotēkas nolikumā   

UZMANĪBU !!!

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek mainīts Durbes pamatskolas direktores e-pasta nosaukums. Turmāk tas būs kristine.bruzule@durbe.lv  (ar punktu starp vārdu un uzvārdu).
Līdz 2.martam vienlaicīgi darbosies arī jau esošais e-pasts: kristinebruzule@durbe.lv


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību